رکنا: دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای گرگان از نابودی مزرعه خشخاش در یکی از روستاهای گرگان خبرداد و گفت: دستورات قضایی لازم صادر و با حضور مامورین انتظامی در محل حدود یک هزار بوته خشخاش کاشته شده و آماده برداشت کشف شد.

مسعود سلیمانی دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای گرگان از از نابودی مزرعه خشخاش در یکی از روستاهای گرگان خبرداد و گفت: دستورات قضایی لازم دراین رابطه صادر و با حضور مامورین انتظامی در محل حدود یک هزار بوته خشخاش کاشته شده و آماده برداشت کشف شد.
وی افزود: بوته های خشخاش در حاشیه زمین زراعی که زیر کشت گندم قرار گرفته بود کاشته شده بود که مقرر شد بعد از مستند سازی جرم ، امحاء شوند.
سلمیانی ادامه داد: متهم پرونده دستگیر و پرونده قضایی جهت رسیدگی به اتهام نامبرده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد. با توجه به اینکه مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم و آسیبهای اجتماعی است ، لذا دستگاه قضایی در برخورد با عاملین تولید و توزیع مواد مخدر قاطع است و در این زمینه طرح مبارزه فراگیر با کشت داخلی خشخاش و شاهدانه نیز آماده شده و به زودی وارد فاز اجرایی می شود.
این مقام قضایی به روستانشینان و دهیاران توصیه کرد نسبت به کشت خشخاش و شاهدانه در زمین های زراعی روستای خود بی تفاوت نباشند و مراتب را به دادسرای گرگان یا نیروی انتظامی اعلام کنند، زیرا این آتشی است که دیر یا زود دامن خود آنها و اطرافیان را خواهد گرفت.ارسال نظر