رکـنا : سه عامل تولید موادمخدر شیشه در نظرآباد اعدام شدند.

محمد قیومی دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد درباره جزئیات اعدام این سه عامل تولید موادمخدر اظهار کرد: این سه مرد در سال 91 به اتهام مشارکت در ساخت و تولید نزدیک به ۷ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه در نظرآباد بازداشت شدند و در شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شدند.

وی در پایان افزود: پس از طی تشریفات قانونی و رد درخواست عفو متهمان، آنها ساعت ۶ صبح چهارشنبه به دار مجازات آویخته شدند.ارسال نظر