رک پلاس گوناگون کدخبر: 761 ارسال پرینت 10

رکنا: دلم می خواهد بزرگ شوم. درس هایم را به خوبی بخوانم. دکتر که شدم برای خنک کردن دل تمام بچه هایی که هر روز در بیمارستان خون شان را می گیرند خون این دکترها را بگیرم و آزمایش کنم.

آن وقت شاید بفهمن شیرین درمانی (شیمی درمانی) یعنی چه؟ چرا بعضی از بچه ها را شیرین درمانی می کنند.

چرا بعد از شیرین درمانی، به بعضی از بچه ها شیرینی می دهند و بعضی دیگر شیرین درمانی شان را تمام نمی کنند و از بیمارستان می روند.

شاید آن زمان بفهمم چه رازی است که با شروع شیرین درمانی موی تمام بچه ها می ریزد و همگی بی مو و کچل می شوند.ارسال نظر