مرگ دردناک حمیدرضا امین زاده در  آسانسور  کلینیک رضایی

مسئول روابط عمومی بیمارستان ولایت دامغان با تایید این خبر گفت : حمیدرضا امین زاده ۵۹ ساله به همراه همسرش برای دریافت خدمات دیالیز به کلینیک رضایی مراجعه و برای سوار شدن به آسانسور کلید آن را زده بود.

ا وقتی در آسانسور باز شد اتاقک آن به سطح طبقه نرسیده بود و زنده یاد امین زاده  که متوجه این موضوع نشده بود وارد اتاقک آسانسور شده و تعادل خود را از دست می دهد و سقوط می کندم.

از زنده یاد امین زاده دو فرزند به یادگار مانده است.

آیا این خبر مفید بود؟