ارسال پرونده محیط بان کرمانشاهی به اجرای احکام / برومند نجفی در یک قدمی اعدام

حکم قصاص محیط بان کرمانشاهی صادر شد و بنابراین حکم، محیط بان کرمانشاهی در کم تر از 15 روز دیگر باید قصاص شود. البته اعاده دادرسی به دیوان ارائه شده است، اما این اعاده دادرسی جواب نداده و پرونده محیط بان کرمانشاهی به اجرای احکام فرستاده شده است. فلذا بهترین و پسندیده کاری که این روزها می توانیم شاهد آن باشیم بخشش محیط بان کرمانشاهی از سوی خانواده متوفی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، پرونده محیط بان کرمانشاهی به اتهام قتل برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام منتقل شده است.

حکم قصاص محیط بان کرمانشاهی صادر شد و بنابراین حکم، محیط بان کرمانشاهی در کم تر از 15 روز دیگر باید قصاص شود. البته اعاده دادرسی به دیوان ارائه شده است، اما این اعاده دادرسی جواب نداده و پرونده به اجرای احکام فرستاده شده است. فلذا بهترین و پسندیده کاری که این روزها می توانیم شاهد آن باشیم بخشش محیط بان کرمانشاهی از سوی خانواده متوفی است.

گفتنی است، 14 مرداد سال  1399 طی یک حادثه در منطقه حفاظت شده بیستون و در حد فاصل روستای سه‌چک و پادگان حاجی آباد در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید، یک نفر از سرنشینان این خودرو  به دلیل تیراندازی که صورت می گیرد، جان خود را از دست می دهد.

آیا این خبر مفید بود؟