فرزندان علی فاضلی یتیم شدند / ماتم در مشهد

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: دراهدای عضو به ۳ بیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشید یکهزار و هشتاد و نهمین ۱۰۸۹ از اهدا کننده مرگ مغزی "علی فاضلی" ۵۸ ساله که از بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان نیشابور معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

اهدای عضو به ۳ بیمار نیازمند به عضو

به گزارش رکنا، دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: قرنیه‌های زنده یاد فاضلی به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست این مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

آیا این خبر مفید بود؟