پدر فناوری صنعت سنگ ایران درگذشت + علت فوت و عکس

 اولین برش دهنده سنگ گرانیت در ایران حاج غفار داورپناه در  ۹۲سالگی در تهران در اثر کهولت سن درگذشت.

به گزارش رکنا، این فرهیخته صنعت سنگ برادر خیر مدرسه ساز محمدتقی داورپناه از خیران خمینی شهری است.

مرحوم داور پناه از معماران طراحی و تامین سنگ برج آزادی تهران به شمار می رود.

آیا این خبر مفید بود؟