اعتراض روزنامه دولت به «دستکاری ۶۱ هزار میلیاردی» لایحه بودجه در مجلس: مجبور می‌شویم پول چاپ یا از بانک مرکزی استقراض کنیم

روزنامه دولتی ایران از مجلس به «دستکاری» لایحه بودجه انتقاد کرده و با بیان اینکه نمایندگان «۶۱ هزار میلیارد تومان» بار مالی جدید بر دوش دولت گذاشته‌اند هشدار داده دولت مجبور به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌شود!

به گزارش ایران، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمینه بودجه 1402 نشان از ادامه راهی دارد که در سالیان گذشته طی شده است. در شرایطی که تمام صاحبنظران و اقتصاددانان مهمترین دلیل تورم ساختاری اقتصاد ایران  را کسری بودجه و عدم همخوانی درآمدها و هزینه های آن می دانند، همواره لایحه بودجه های سنواتی پس از طی مراحل قانونی خود در کمیسیون ها و راهروهای مجلس، فربه تر شده است. بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تعریف یا تغییر بندها و مواد لایحه پیشنهادی دولت، بار مالی جدیدی بر دوش دولت می گذارند که نتیجه آن عدم تحقق درآمدها و درنهایت کسری بودجه می شود.

روزنامه ایران سپس یادآور شده است: درمیان ده ها مصوبه و تغییری که کمیسیون تلفیق درلایحه بودجه 1402 اعمال کرده است، چند تصمیم این کمیسیون از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که براساس این مصوبات از یک سو بار مالی دولت افزایش یافته و از دیگر سو، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت نیز کاهش یافته است، اقدامی که موجب برهم خوردن تعادل میان دو کفه ترازوی بودجه یعنی درآمدها و مصارف می شود... با قرارگرفتن این افزایش درآمدها در مصارف قطعی بودجه سال آینده دو راه پیش روی دولت قرار می‌گیرد؛ دولت برای تراز نگهداشتن بودجه یا باید از سایر منابع درآمدی خود برای این ردیف ها اختصاص دهد یا اینکه به سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی برود.

 

کدخبر: 870974 ویرایش خبر
آیا این خبر مفید بود؟