کربن زدایی از اقتصاد و صنعت ایران ، اعلان جنگ کشور بر علیه فقر خواهد بود

به گزارش رکنا، کربن‌زدایی یک حرکت موثر در مقابله با تغییرات اقلیمی است . کربن زدایی تنها ثمره اش مواجهه مناسب با تغییرات اقلیمی نیست بلکه می تواند اثر مفیدی در کاهش فقر در کشور داشته باشد.کربن زدایی یک مهم است که دولت و سازمان محیط زیست کشور باید هر چه زودتر در خصوص اجرایی شدن آن وارد عمل شود. 

کربن زدایی از گاز، کلید تحقق اهداف توافق تغییرات اقلیمی جهان به شمار می‌آید. شرایط فعلی دنیا تاکید دارد که  به تلاش‌های بیشتری برای محدودکردن گرمایش کره زمین نیاز است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ایران باید هر چه زودتر برای کربن زدایی از صنعت و اقتصاد کشور اقدام کند که اگر این اقدام به فوریت در دستور کار دولت و نهادهای مربوطه قرار نگیرد در فاصله زمانی نه چندان طولانی، کشور در جهان به انزوای اقتصادی می رسد و برعکس ، گام ها در عرصه کربن زدایی می تواند نبردی موثر در برابر آمار فقر  در کشور باشد.پ

نیاز حضور بخش خصوصی در حرکت به سوی کربن زدایی

و اما ایران چه باید انجام دهد. بوجود آوردن زیر ساخت های لازم برای صنعت و اقتصاد بدون کربن به مشارکت فعال بخش خصوصی نیاز دارد و بخش خصوصی بدون وجود اقتصادی سالم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. ناتوانی دولت در درمان بیماری تورم، مانع اساسی مشارکت بخش خصوصی در کربن زدایی از اقتصاد است.

نگاهی به قرن بیستم حکایت از آن دارد که  اولین پیشرفت های صنعتی ایران در اوایل قرن بیستم شکل گرفته و در هر سه مولفه انقلاب های صنعتی موفق عمل کرد:

 سه مولفه موثر برای رسیدن به هدف کربن زدایی می تواند اینگونه باشد:

۱- به راه انداختن دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی برای تربیت نیروی کار مورد نیاز

۲- گسترش صنعت نفت و گاز برای تامین انرژی مورد نیاز  صنایع

۳- ساختن راه آهن و جاده و گسترش زیر ساخت های مورد نیاز برای صنعت حمل و نقل

گفتنی است ، الگوی پیشرفت صنعتی اوایل قرن بیستم ایران مجددا برای تحول اقتصاد و صنعت بدون کربن قابل استفاده است. یعنی سه اقدامی که در ادامه گفته می شود می تواند در سرعت بخشیدن به این امر موثر باشد:

 ۱-  اطلاع رسانی و ایجاد زیر ساخت های مدرن ارتباطی و آموزش نیروی مورد نیاز برای صنعت بدون کربن

۲- تامین انرژی بدون کربن با گسترش انرژی‌های تجدید پذیر و پاک

۳- تحول صنعت حمل و نقل با گسترش خودروهای الکتریکی و زیر ساخت های مورد نیاز از قبیل ایستگاه های شارژ باتری‌های این خودروها است.

بیرون کشیدن قشر تهی دست از فقر با اقدامات کربن زدایی

پیشرفت صنعتی ایران در قرن بیستم میلیون ها نفر را از قشر فقیر به قشر متوسط کشاند. تکرار آن الگو برای کربن زدایی از اقتصاد و صنعت کشور اعلان جنگ کشور بر علیه فقر خواهد بود و سطح زندگی میلیون ها نفر از هموطنانمان را ارتقا خواهد داد.

نقش اصلی دولت در گذر از اقتصاد حاضر به اقتصاد بدون کربن در ساخت بعضی زیر ساخت‌ها کلیدی است. مسئولیت اولیه دولت قانون گذاری، درست کردن استانداردهای مورد نیاز، ایجاد مشوق های اقتصادی و مالیاتی خواهد بود.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟