واردات واکسن به مرز ۵۰ میلیون دوز رسید + نمودار

به گزارش رکنا، مهرداد ارونقی - معاون فنی سوی گمرک ایران - جزئیات واردات واکسن از نیمه بهمن سال گذشته تا ۲۰ شهریورماه سال جاری را اعلام کرد که نشان می دهد در این مدت  ۴۹ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۰۶ دوز واکسن طی ۵۰ مرحله وارد کشور شده است.

سینوفارم همچنان در صدر واردات

از مجموع واکسن وارداتی، واکسن چینی سینوفارم همچنان در صدر قرار داشته و میزان آن به ۴۰ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۹۶ دوز رسیده است.

دیگر واکسن ارسالی از چین، آسترازنکا در قالب کوواکس در یک مرحله و با تعداد یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز بوده است.

سه محموله آسترازنکا از ژاپن

واکسن ورودی از ژاپن نیز آسترازنکا بوده که در سه محموله و با تعداد دو میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز وارد ایران شده است.

ایتالیا یک محموله فرستاد

ایتالیا نیز در قالب کوواکس نیز طی یک مرحله و با یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز واکسن به ایران فرستاده است.

از روسیه اسپوتنیک و آسترازنکا آمد

اما از روسیه در مجموع ۱۲ محموله وارد ایران شده که ۱۱ محموله آن با یک میلیون و ۴۵ هزار دوز اسپوتنیک و ۹۶۳ هزار دوز در دو مرحله آسترازنکا بوده است.

وضعیت واردات از کره و اتریش

از کره جنوبی نیز یک محموله با ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز به ایران آمده و محموله اخیر از اتریش نیز شامل ۵۰۰ هزار دوز آسترازنکا بوده است.

هند یک محموله بهارات

تنها محموله وارداتی از هند نیز تاکنون واکسن بهارات با ۱۲۵ هزار دوز بوده است.

۴۷ درصد واردات در ۲۰ روز از شهریورماه انجام شد

آنطور که معاون فنی گمرک اعلام کرده است از نیمه بهمن پارسال تا ۲۰ شهریورماه امسال همچنان بیشترین سهم واردات واکسن به شهریورماه با ۲۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۹۶ دوز اختصاص دارد که ۴۷ درصد واردات واکسن از ابتدا تا کنون را شامل می‌شود.

بعد از آن در مردادماه ۱۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۰ دوز وارد شده که ۲۷ درصد واکسن‌های وارداتی است.

در تیرماه نیز شش میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۰۰ دوز معادل ۱۳ درصد واکسن‌های وارداتی، خرداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز (دو درصد واردات)، اردیبهشت سه میلیون و ۶۵۲ هزار دوز معادل هفت درصد، فروردین یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز معادل سه درصد، وارد ایران شده است.

همچنین در بهمن سال گذشته کمتر از یک درصد و حدود ۱۲۰ هزار دوز و در اسفند نیز حدود یک درصد معادل ۵۷۵ هزار دوز واکسن به ایران آمده است.

نمودار واردات واکسن

نمودار واردات واکسن

 

آیا این خبر مفید بود؟