کارتن خوابی اجباری در تهران / سبک نه، از روی ناچاری + فیلم
حجم ویدیو: 62.73M | مدت زمان ویدیو: 00:08:33

"کارتن‌خوابی، نوعی سبک زندگی است که الزاما با اعتیاد گره نمی‌خورد؛ بنابراین وقتی درخصوص موضوع کارتن‌خوابی زنان صحبت می‌شود باید حتما مدل اقدام و عمل برای تغییر سبک زندگی آنها ارائه دهیم."هفته گذشته این سخنان از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران، تبدیل به داغ‌ترین خبر هفته شد که بسیاری از کاربران در فضای مجازی و رسانه ای  به موضوع کارتن خوابی پرداختند. حقیقت این است که کارتن خوابی در ایران توانسته طی دو دهه اخیر به یکی از کلیدواژه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود. آمار دقیقی از کارتن‌ خوابی وجود ندارد با این حال این پدیده فقط مختص به ایران نیست و در همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی و امریکایی هم به چشم می‌خورد ولی شرایط کشیده شدن افراد به انتخاب زندگ در کف خیابان های شهر در کشورهای مختلف، متفاوت است. زمانی می توان کارتن خوابی را یک سبک انتخابی برای زندگی فرد برشمرد که موقعیت زندگی در شرایط دیگر را داشته باشد ولی این سبک را انتخاب کند ولی در شرایطی که هیچ گزینه دیگری برای افراد نمی ماند و تنها کارتن خوابی تنها مسیر انتخاب است دیگر نمی شود نام سبک زندگی برای آن گذاشت.

طبق برخی آمارهای غیر رسمی حدود 100 میلیون بی‌خانمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که به گفته سازمان‌های مردم نهاد تعداد این افراد چند برابر آمار منتشر شده است. چراکه بی‌خانمانی طیف وســیعی از افراد و گروه ها را در بر میگیرد. چنانچه کســانی که در ســوانح طبیعی همچون سیل و زلزله، خانه و کاشانه خود را از دست میدهند؛ یا کسانی که به علت فقر شدید نتوانسته اند برای خود مسکن و سرپناهی تهیه نمایند، بی‌خانمان نامیده می‌شوند. دسته دیگری از افراد نیز تحت تاثیر نا بســامانی‌های اقتصادی و آســیبهای اجتماعی، به ویژه سوء مصرف مواد، به کارتن خوابی کشیده شده اند.

کارتن خوابی را نمیتوان آســیب اجتماعی دانســت، اما می‌تواند منجر به آسیب اجتماعی شود، یا آسیب های اجتماعی مختلفی را در پی داشته باشد. البته این موضوع نیز صادق است که در بسیاری از کشورهای دنیا کارتن خوابی به عنوان یک سبک زندگی مطرح است و توسط تعدادی از روانشناسان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است که لزوما ربطی به مصرف مواد مخدر ندارد. در بسیاری مواقع کارتن‌خواب‌ ها ممکن است سرپناه نیز داشته باشند اما به علل مختلف در خیابان‌ها پرسه زده و زندگی کنند. البته رویدادهای منفی زندگی و روابــط افراد نیز باعث شده تا بسیاری به کارتن خوابی روی بیاورند که طبق نظر میلز جامعه شناس آمریکایی، می‌توانیم کارتن‌ خوابی را هم یک مشکل فردی هم یک مساله عمومی بدانیم.

و اما بسیاری از کارتن خواب های شهر تهران، شهری که عضو شورای شهر  زندگی به شکل کارتن خوابی را یک سبک زندگی برشمرده است از روی ناچاری و اجبار به کارتن خوابی کشیده شده اند . این برداشت از روی تصور نیست بلکه بامداد جمعه پنجم شهریور ماه  ما به منطقه شوش و هرندی رفته از نزدیک با این افراد بی‌خانمان گفت‌وگو نشستیم. یکی می‌گوید خانواده من همین خیابان است. انشالله زودتر تمام می‌شود. زن دیگری به دلیل بالا رفتن قیمت مسکن مجبور به خیابان‌گردی شده است و.....

در پایان با گفت که این شهر،هزاران صدا و قصه نهفته در خود جای داده است که با یک فرمول نمی‌توان برای آن نسخه پیچید بنابراین نیاز است تا کارهای کارشناسی انجام شده در سالهای اخیر به صورت جدی مورد بررسی و اجرایی شوند تا آسیب هایی که از گذشته بوده اند و هنوز ادامه دارند به معضلی بزرگ تر از آنچه اکنون هستند تبدیل نشوند. آسیب های اجتماعی وقتی شکل می گیرند، رشد می کنند و گسترش می یابند، تنها در یک نقطه و در حلقه یک افراد باقی نمی ماند بلکه آسیب را در کل شهر و حتی کشور گسترش می دهند.

 

آیا این خبر مفید بود؟