جزئیات جدید از نحوه رتبه بندی معلمان در آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه خود درباره « نظام اجرایی  رتبه بندی معلمان » تاکید کرده است که هرگونه اقدام خارج از قوانین بالادستی این وزارتخانه را با ایراد مراجع نظارتی روبه‌رو می‌کند.

به گزارش رکنا، متن اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش به این شرح است:

1. براساس تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴ه مورخ ۱۷ آذر ۹۸ و شیوه نامه اجرایی ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۴ دی۹۸ برنامه سنجش صلاحیت‌های گروه معلمان و مدیران و معاونان و کارکنان آموزشی در هر سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردیده است و تصریح شده است که آزمون دانش حرفه‌ای در محور‌های اخلاق حرفه‌ای آموزشی، پرورشی وپژوهشی با رویکرد مساله محور وبه شکل مجازی برای داوطلبان دریافت رتبه برگزار شود. حسب مصوبه شورای سیاست‌گذاری مقررشد در مرحله اول پرونده الکترونیکی برای کلیه مشمولان دریافت رتبه‌های ۱تا ۵ که سنوات تجربی آنان برای کسب رتبه کامل شده است، با استفاده از لینک سامانه بکفا در سامانه LTMS فرهنگیان ایجاد شود و فرم ارزیابی صلاحیت عمومی و تخصصی درآن بارگذاری شده و مشمولان برای شروع فرایند با انتخاب گزینه داوطلب شرکت در رتبه‌بندی اقدام به تکمیل فرم صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی نموده و پس از ارزیابی مافوق و محاسبه میانگین نمره هرفرم به داوطلب اجازه شرکت در آزمون دانش حرفه‌ای داده شود و با کسب ۵۰ درصد نمره آزمون و ۵۰ درصد امتیاز کل برنامه سنجش حائز دریافت رتبه گردد.

2. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به استناد جزء۲ بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌سازی پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان تهیه شده است؛ لذا با عنایت به متن قانون مذکور، صرفاً مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان (آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحد‌های آموزشی و تربیتی) به شرط اشتغال تمام وقت در واحد‌های آموزشی، در شمول بهره مندی از آن قرار می‌گیرند. با توجه به مراتب فوق، تسری مفاد مصوبه مذکور به مشاغل غیر آموزشی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بدیهی است هرگونه اقدام خارج از قوانین بالادستی این وزارتخانه را با ایراد مراجع نظارتی روبه رو می‌نماید.

3. پس از تصویب لایحه مذکور از طرف مجلس محترم شورای اسلامی در آیین نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان امتیاز تعجیل برای ارتقاء به رتبه‌های بالاتر برای مشمولانی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست پیوست تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۴۰۹۹۶ﻫ مورخ ۱۰ تیر ۸۸ هیات محترم وزیران اشتغال به خدمت دارند، ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟