رصد شاخص‌های عدالت جنسیتی در کشور

عدالت جنسیتی / به گزارش رکنا ، به منظور در جریان قرار گرفتن روند اجرای این اسناد به تعدادی از استان‌ها سفر کردیم و در استان‌هایی هم که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در شرایط نارنجی قرار داشتند به صورت ویدیو کنفرانس گزارش وضعیت اجرای این اسناد دریافت شده است.

سامانه رصد و پایش سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در روز زن امسال توسط رییس جمهور رونمایی شد. این سامانه در هشت محور اطلاعات و خدمات مرتبط با وضعیت زنان و خانواده را دریافت و گزارش ارائه می‌کند.

وقتی دستگاه ها اقدامات لازم را در راستای در اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده انجام می‌دهند شاخص‌ها بهبود پیدا می‌کند.

در این دولت گام‌های ویژه‌ای در راستای بهبود شرایط و وضعیت بانوان در کشور برداشته شده است و امید می‌رود با همکاری وهمراهی اقشار مختلف به ویژه خود بانوان بتوانیم در این راستا به نتایج مثمرثمری دست پیدا کنیم

 

آیا این خبر مفید بود؟