چرا متخلفان خیابانی در تهران پلیس می شوند!

موتورسیکلت ها راکبانی دارند که انگار از قوانین راهنمایی و رانندگی مستثنی هستند و نظم شهر را بهم می ریزند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فرقی نمی کند راننده خودرو باشی یا عابر پیاده... موتورسیکلت ها به سمتت هجوم می آورند و اضطراب و دلهره را به پیاده روها و رانندگان هدیه می کنند و نظم شهری را به ویژه در مناطقی مانند بازار بهم ریخته اند. این افراد یا توان خرید خودرو ندارند یا معیشت شان به موتورسیکلت هایشان وابسته است. به همین دلیل جمع آوری شان به جز افزایش فقر در کشور سودی ندارد. شاید به همین دلیل است که پلیس راهور تهران طرح موتوریار پلیس را راه اندازی کرده است. سرهنگ محمد رزاقی، معاونت عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در مورد طرح موتوریار پلیس به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: فاز اول طرح موتوریار پلیس برای 5-6 تخلف عمده راننده موتورسیکلت اعمال می شود. شایع ترین این تخلفات حرکت در خطوط ویژه، حرکت در پیاده روها، حرکت خلاف جهت، تک چرخ زدن و لایی کشیدن است.

مجازات جایگزینی به نام موتوریار پلیس

وی افزود: باید در مورد موتوری تخلف که توسط پلیس متوقف شده اعمال قانون شده و موتورش به پارکینگ انتقال یابد. اما پلیس راهور، موتورسوار را توجیح می کند که ما می توانیم موتور شما به پارکینگ نبریم اما به عنوان مجازات جایگزین می توانید در طرح موتوریار پلیس شرکت کنید. این موتور سوار مانند همیار پلیس کاوری را می پوشد و در تقاطع می ایستد و وظیفه پلیس برای مدت یکی، دو ساعت به عهده می گیرد و ماشین ها را پشت خط ایست نگه می دارد، یا موتورسواران را ملزم به استفاده از کلاه می کند، کنترل خط برای عدم ورود خودروهای غیرامدادی به آن و... بعد از دو ساعت موتور را به او می دهیم و تشریف می برد. این جنبه فرهنگی و اصلاح الگوی دارد، نه برخورد سلبی.

متخلفان بی انضباطی را با لمس می کنند

سرهنگ محمد رزاقی با اشاره به این که طرح موتوریار سیکلت مجازات جایگزین است، گفت: این طرح به نوعی تنبیه است برای متخلفان رانندگی. این افراد در معرض تخلفات قرار می گیرند تا ببیند تخلفات چه بی انضباطی و شرایطی را در سطح شهر به وجود می آورد.

معاونت عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران افزود: 48درصد تصادفات شدید تهران مربوط به موتورسواران می شود. اما در حال حاضر برای مشخص شدن کاهش تصادفات به دلیل اجرای این طرح زود است. فکر می کنم این طرح باید 3ماه اجرا شود تا تاثیرش در کاهش تخلفات و افزایش انضباط شهری نمایان شود.

جریمه و انتقال به پارکینگ موتورها اثر بخش نبود

وی در پاسخ به این سوال که چرا به نظر می رسد قرار نیست موتورسواران در مناطقی مانند بازار، خیام، مولوی و... ساماندهی شوند؟ گفت: طرح ساماندهی موتورسیکلت با یک اقدام خاص به سرانجام نمی رسد. باید اقدامات فرهنگی، سلبی و ایجابی به موازی همدیگر پیش برود. سالیان سال جریمه کردن، اعمال قانون و انتقال به پارکینگ انجام شده اما متاسفانه اثربخش نبوده است. به همین دلیل پلیس راهور در کنار جریمه و برخورد قانونی کار فرهنگی و مجازات جایگزین را در دستورکار خود قرار داده است. اما این طرح تازه به اجرا درآمده و بیش از هر چیز برای مشکل موتورسواری در تهران باید فرهنگ موتورسواری اشاعه شود. اقدام به اجرای طرح موتوریار پلیس نیز بیشتر فرهنگی است تا انتظامی. زمانی هم می رسد که این طرح تسری پیدا کرده و در مناطقی مانند بازار و... انضباط بخشی می شود.

موتورسواران بیشتر جوانان هستند

برای اجرای قانون بستن کمربند در خودروها فرهنگسازی خوبی شد و سیاساکتی از دل این فرهنگسازی متولد شد. از سوی دیگر کودکان نیز همیار پلیس شدند و از تخلفات پدر و مادرشان جلوگیری می کردند. اما برای فرهنگسازی موتوسواری چه اقداماتی از این دست صورت گرفته است؟ سرهنگ محمد رزاقی در این باره به رکنا گفت: جنس فرهنگسازی برای موتورسوار با جنس فرهنگسازی رانندگی با خودرو که همیشه خانواده در کنارش نشسته متفاوت است. اکثر موتورسواران، جوانانی هستند که از موتور برای امرار معیشت استفاده می کنند یا افرادی که در قید و بند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نمی دانند. به همین دلیل جنس رفتار ما نیز باید با آنها متفاوت باشد. پرداختن به گروه هدف برای انجام امور فرهنگی در رانندگی با خودرو می تواند از طریق کودکان باشد اما اینجا می تواند مادر یا همسر موتورسوار باشد. جوانی که با موتور دارد باید از طریق خانواده ملزم به استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شود.

معاونت عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به همکاری با شهرداری، تاکید کرد: پلیس راهور به کمک شهرداری تهران در راستای فرهنگسازی موتورسواری، پویش موتورسوار خوب را راه اندازی کرد.

نیمی از تصادفات فوتی ایران موتورسواران هستند

وی با بیان این که فوتی های تصادفات عابر پیاده، راننده خودرو یا موتورسوار هستند، افزود: 48درصد از تصادفات در سال 99 موتورسواران بودند. در حقیقت نیمی از تصادفات فوتی تهران مربوط به موتورسواران است.

پارکینگ های راهنمایی و رانندگی پر از موتورهای رسوبی

معاونت عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به این که ساماندهی تردد موتورسواران بین بخشی و فراسازمانی است، گفت: فقط راهنمایی و رانندگی نباید پای کار باشد بلکه شهرداری، مراجع قضایی، اصحاب رسانه، وزارتخانه هایی مانند صمت که مسئول تولید موتورسیکلت ها هستند نیز باید در موضوع ساماندهی موتورسواری همکاری داشته باشند. ساماندهی موتورسواران فقط سلبی نیست و آنقدر موتورسیکلت به پارکینگ بردیم که مالکان آن دنبالش نیامده اند و به نام موتور رسوبی در پارکینگ مانده است. به همین دلیل باید اقدامات فرهنگی و بین سازمانی انجام شود.

تسهیلات ویژه برای خالی کردن پارکینگ ها از موتورسیکلت ها

سرهنگ محمد رزاقی درباره موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ ها تاکید کرد: در 10سال گذشته بسیاری از موتورهایی که به پارکینگ بردیم به عنوان موتور رسوبی بودند و سه ماه است طرح ترخیص آنها را با در نظر گرفتن تشویقی ها و تسهیلات ویژه به اجرا درآورده ایم. افرادی که به هر دلیلی نمی توانستند موتورسیکلت را ترخیص کنند آن را تحویل بگیرند. خلافی های این موتورسیکلت ها تقسیط شده است. مدارک سفت و سختی نمی خواهیم فقط کافی است مالکیت موتورسیکلت ها از طریق سامانه برای مان احراز شود. در صورت داشتن دیونات دولتی مساعدت هایی به مالک می شود و موتوری که 5 سال در پارکینگ بوده باید مبلغ زیادی برای ترخیص بدهد. ولی قبض پارکینگ را به کمترین مبلغ رسانده ایم. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟