خبری خوش برای کارگران پا به سن گذاشته

کارگران پا به سن گذاشته، تا سن بازنشستگی بیمه بیکاری خواهند گرفت.

به گزارش رکنا، دیوان عدالت اخیراً در ارتباط با شکایت یک کارگر، رایی را صادر کرده است. این رای حکم می‌دهد که اگر کارگر ۵۵ ساله، غیرارادی و ناخواسته بیکار شده ، مشمول بیمه بیکاری شود و در صورتی که تا ۶۰ سالگی مشمول این مقرری باشد، بعد از آن بازنشسته خواهد شد.

در واقع براساس این رای، کارگران ۵۵ ساله مشمول بیمه بیکاری می توانند تا زمان بازنشستگی از مقرری بیکاری استفاده کنند و پس از رسیدن به ۶۰ سال به جای این مقرری، مستمری بازنشستگی بگیرند.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟