ازدواج سفید حلال است یا حرام ؟ + ناگفته ها

به گزارش رکنا ، سیاست شیوع لذت جویی برای رسیدن به اهداف، از جمله سیاستهای ضد فرهنگی است که توسط غرب تبلیغ می شود و ترویج ازدواج سفید نیز از مصادیق این نوع سیاست هاست چراکه هیچ چیز به اندازه رسیدن به لذات جنسی توانایی ایجاد تزلزل در عقیده را ندارد؛ ازدواج سفید در نگاه اسلام از جایگاه شرعی برخوردار نیست و از حیث قانونی نیز جرم محسوب شده و مجازات دارد.

از جمله ویژگی های دین اسلام، توجه به نیازهای گوناگون انسان است و آنچه سبب کامل خواندن این دین دانسته شده، پاسخگویی همه جانبه ی قوانین آن است؛ ازدواج، آن هم در چهارچوب قواعد دینی، تنها راه برگزیده دین در برابر نیازهای جنسی انسان است و در آموزه های اسلام بسیار مورد سفارش قرار گرفته است.

پیامبر اکرم (ص) فرموده است که «در پیشگاه الهی چیزی دوست‌داشتنی‌تر از خانه‌ای نیست که براساس آیین اسلام با ازدواج آباد شود.»

امروزه ادعای جوامع غربی از طریق ارائه سبکهای مدرن به جامعه جهانی، گوش فلک را کر کرده اما نگاهی موشکافانه به این سبکها، بساط این ادعاها را به راحتی بر می چیند.

از جمله سبکهای ارائه شده در امر ازدواج توسط غرب، ازدواج سفید یا سپید است بدین معنا که زن و مرد می توانند در قالب روابط دوستانه و بدون ازدواج با یکدیگر همخانه شوند و از یکدیگر بهره ی جنسی ببرند؛ گویا تنها هدف از این روابط لذت جنسی بوده و اطلاق ازدواج بر این روابط تنها سرپوشی جهت به رسمیت شناختن آن است.

ازدواج در نگاه اسلام امری روشمند و قانون مند بوده و هرچیزی که به آن مربوط شود دارای احترام و اعتبار است چرا که ازدواج شرعی همسو با شرع و قانون است و افراد، ملزم به رعایت قوانین فردی و اجتماعی هستند.

نقش زن و مرد نیز معین و جایگاه آنها واضح و برای هر یک از آنها در امر ازدواج شرعی، حقوق و وظایفی تعریف می شود.

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی نیزدارای حق می باشند و والدین موظف به نگهداری آنها و تامین نیازهایشان هستند.در این ازدواج حق حیات برای فرزندان محفوظ است وبه همین دلیل حتی سقط جنین حرام می باشد و این در حالی است که در ازدواج سفید جایگاه زن بودن و مرد بودن و حقوق و وظایف آنها در برابر یکدیگرهیچ اعتباری ندارد و هر یک از زن و مرد هر موقع که دلشان بخواهد می توانند همخانگی با یکدیگر را متوقف نمایند.

از جمله آسیب های این روابط، آمار بالای سقط جنین است، زیرا وقتی کسی خودش را در جایگاه مادری و پدری تصور نمی کند و رویای والد شدن ندارد به راحتی می تواند فرزند خود را نادیده بگیرد بنابراین فرزندان نیز در این ازدواج پشتوانه اخلاقی، حقوقی، مادی و معنوی ندارند و مسئولیت نفقه و حضانت آنها را هیچ یک از والدین برعهده نمی گیرند.

سیاست شیوع لذت جویی برای رسیدن به اهداف، از جمله سیاستهای ضد فرهنگیست که توسط غرب تبلیغ می شود و ترویج ازدواج سفید نیز از مصادیق این نوع سیاستهاست چرا که هیچ چیز به اندازه ی رسیدن به لذات جنسی توانایی ایجاد تزلزل در عقیده را ندارد.

با توجه به تاثیرات نامطلوب این ازدواج، ازدواج سفید در نگاه اسلام از جایگاه شرعی برخوردار نیست و از حیث قانونی نیز جرم محسوب شده و مجازات دارد.

تن دادن به ازدواج سفید در واقع به معنی این است که زن و مرد تمایلی به رعایت قواعد و قوانین جامعه ندارند و این عدم تمایل خودش نشان دهنده این است که اصولا کسانی زیر بار این ازدواج می روند که افراد بی مسئولیتی هستند لذا پیشنهاد این ازدواج توسط افراد خودش می تواند هشداری باشد مبنی بر نامناسب بودن آن شخص، چرا که مهمترین شرط در امر ازدواج مسئولیت پذیری است.

خانم ها توجه کنند که افرادی که پیشنهاد دهنده ازدواج سفید به آنها هستند اکثرا افرادی مسئولیت ناپذیر می باشند که فقط هدفشان رسیدن به تمتعات جنسی و شانه خالی کردن از بار مسئولیتهاست.

ازدواج در اسلام با هدف تبدیل شدن «من» به «ما» شکل می گیرد و انگیزه این است که انسان با تشکیل خانواده از منیت ها گذر کرده و جز خود، به دیگری نیز بیاندیشد به همین دلیل سهم مادی و معنوی در این ازدواج محفوظ است.گویا زن و مرد سهم روزانه از محبت دیدن و محبت کردن دارند و این عواطف به فرزندان نیز منتقل می شود اما در ازدواج سفید زن و مرد هر موقع که دلشان بخواهد می توانند به همه چیز پشت پا زده و خانه راترک نمایند چرا که هیچ مسئولیت عاطفی و مادی و معنوی بر عهده ی یگدیگر ندارند.

عدم امنیت روانی برای زنان

عدم امنیت روانی برای زنان از دیگر اثرات سوء این نوع ازدواج قلمداد می شود و با توجه به وجود احساسات و عواطف فراوان در زنان، این گروه بیش از مردان در معرض آسیب می باشند .

برخی ازدواج سفید را شبیه ازدواج موقت می دانند در حالی که هیچ قرابتی بین این دو نیست چراکه در ازدواج موقت نیز همچون دائم تمام حقوق و وظایف معین و مشخص و تکلیف فرزند نیز در این ازدواج روشن است.

اگرچه وجود مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور شرایط ازدواج را بر جوانان بسیار سخت نموده است اما قطعا ازدواج سفید نمی تواند راه مناسبی برای رهایی از این مشکلات باشد.

درازدواج سفید، زن و مرد حاضر به تعهد دادن در هیچ محضری نیستند و پای هیچ قانونی را درامر ازدواج امضا نمی کنند، همین مسئله می تواند دلیلی بر عدم مسئولیت پذیری آنها باشد؛ تبیین فلسفه چرایی ازدواج فارغ از مباحث جنسی برای جوانان از طریق خانه و اجتماع می تواند در انتخاب درست موثر باشد اما ازدواج سفید با روابط آزاد و بی قید و بند در جامعه هیچ فرقی ندارد و صرف اضافه کردن یک عنوان بر یک رابطه نمی توان لباس مشروعیت و یا حتی مقبولیت بر آن پوشاند.

ازدواج سفید، از یک طرف محصول عدم توجه خانواده ها به آسان گیری ازدواج جوانان است و از سوی دیگر مولود بی کفایتی برخی مسئولان می باشد چراکه وقتی خانه و جامعه بستر مناسب را فراهم نکند، روش های جایگزین ولو غیر شرعی مورد استقبال قرار می گیرد. البته کم رنگ بودن معنویت و سستی در اعتقادات برخی از جوانان نیز مزید بر علت است.متاسفانه از حیث تربیتی نیز دچار مشکل هستیم وخویشتن داری در شرایط گناه را به فرزندانمان آموزش نداده ایم.

اگرچه در این ازدواج شناسنامه ها سفید می ماند اما سیاه ترین سرنوشت می تواند در انتظار علاقمندان به این ازدواج باشد.

زندگی مجردی جوانان مخصوصا مردان، بستر مناسبی را برای ازدواج های سفید فراهم می کند. برخی از خانواده ها خیلی راحت به جدا زندگی کردن فرزندشان در خانه ی مجردی تن می دهند و از عوارض این امر غافلند.

اینکه مطابق با آمار، در سالهای اخیر از تعداد ازدواجهای رسمی کم شده می تواند زنگ خطری باشد مبنی بر اینکه حواسمان به ازدواجهای جایگزین باشد.

اگرچه این پدیده هنوز در جامعه ما پررنگ نشده و افراد کمی درگیر آن هستند اما با استمرار مشکلات تربیتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وجود چنین سبکی در جامعه ی ما میتواند با گذشت زمان قوت بگیرد.

مجازات قانونی ازدواج سفید چیست؟

این روزها هستند جوانانی که برای خوش گذرانی آن هم با چاشنی رهایی از قید و بند رو به سمت ازدواج سفید یا همان هم باشی‌های سیاه آورده اند اما آیا در قانون برای چنین اقدامی مجازاتی در نظر گرفته شده است.

در سال‌های اخیر پدیده «ازدواج سفید» یا «هم‌باشی سیاه» به شکلی نمایان‌تر از گذشته در جامعه رواج یافته تا جایی که برخی از دختران یا پسران جوان برای این امر به انتشار آگهی روی آورده‌اند.

آگهی‌هایی که در آن بی پروا و آزادانه درخواست خود را برای هم‌خانه شدن با جنس مخالف ارائه داده و شرایط حضور در این نوع رابطه را تمام و کمال قید می‌کنند.

در این نوع از هم‌باشی که به ازدواج سفید معروف شده، دو طرف هیچ تعهدی برای کنار هم ماندن ندارند و در واقع به شکلی غیررسمی زندگی دو نفره خود را آغاز می‌کنند.

ازدواج سفید از کجا آمد؟

شروع زندگی مشترک بدون تبعیت از رسوم و قوانین قضایی و تنها با توافق طرفین، یکی از شیوه‌های مرسوم زندگی در غرب است.

این پدیده نخستین بار در ایالات متحده آمریکا و در پی جنبشی پدیدار شد که «جنبش آزادی زن» نام داشت، این جنبش ظاهراً با هدف ایجاد تحول در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه آمریکا انجام شد و هدف آن برقراری شرایط عادلانه و برابر برای زنان بود اما آنچه واقعا اتفاق افتاد پدیده‌ای بود که بعدها «انقلاب جنسی» نام گرفت و نتیجه آن رواج رفتارهای ناهنجار و نامتعارفی بود که به غلط آزادی زنان نام گرفت.

عدم تعهد و وفاداری، خیانت جنسی، وقت گذرانی و تفریحات مجردی، بروز مشکل در روابط خانوادگی و عدم پذیرش و حمایت عاطفی و مالی از طرف خانواده‌ها از جمله مواردی است که در ازدواج سفید بیشتر از ازدواج‌های رسمی گزارش می شود.

روال آزمایشی، موقت وبی‌تعهد ازدواج سفید مانع می‌شود که بسیاری فواید ازدواج رسمی را برای دو طرف داشته باشد، از طرفی زندگی کردن با یک نفر به جای ازدواج کردن با او، جذابیت ازدواج را برای افراد کاهش می‌دهد و حتی در صورت پذیرش ازدواج دائم با همان فرد یا فرد دیگر، احتمال موفق شدن این افراد کمتر است.

آیا ازدواج سفید جرم است؟

اما سوال اینجاست که آیا در ازدواج سفید زن از حقوق قانونی که در ازدواج رسمی از آن‌ها برخوردار می‌شود بهره می‌برد یا نه؟ به طور کلی آیا این سبک از زندگی زناشویی جرم تلقی می‌شود و مجازاتی در پی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ محمدعلی نجفی توانا، جرم شناس و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم و ازدواج سفید را از بعد حقوقی مورد بررسی قرار دادیم.

وی اظهار کرد: ازدواج، توافق دو جنس مخالف برای شروع زندگی مشترک در چارچوب قانون کشوری است که در آن این اقدام انجام می‌شود،‌ اولین شرط ازدواج کردن رعایت قانون است و ازدواج بدون لحاظ شرایط قانونی و در کشور ما شرعی موجب حلال شدن زوجین نسبت به یکدیگر نخواهد شد.

ازدواج سفید در کشورهای غربی

این وکیل دادگستری ادامه داد: در کشورهای غربی و شاید اکثر کشورهای جهان دو نوع ازدواج امکان زندگی زناشویی را فراهم می‌کند، یکی از آنها ازدواج رسمی و دیگری ازدواجی است که زن و مرد بر اساس علاقه و یا تفاهم زندگی را بدون ازدواج رسمی آغاز می‌کنند و در آنجا مواردی که ما به عنوان خطبه ازدواج داریم و جاری شدن آن شرط حلال شدن از لحاظ شرعی برای زن و شوهر است، وجود ندارد.

نجفی‌توانا ادامه داد: در کشورهای غربی، فرزند حاصل از این نوع ازدواج قانونی است و مشکلی هم ایجاد نمی‌شود، حتی در برخی از ممالک مثل فرانسه اگر دختر و پسر بخواهد زندگی مشترک خود را بدون ثبت رسمی آغاز کنند، به شهرداری محل مراجعه کرده و در آنجا از امکانات یک زندگی خانوادگی برخوردار می‌شوند و فرزندان ناشی از رابطه زناشویی آنها نیز قانونی هستند، البته باید تشریفات مربوط به ثبت رسمی رابطه پدر و مادر با فرزند از طریق مجاری رسمی طی شود.

این جرم‌شناس تصریح کرد: در کشور ما ازدواج یا می‌تواند ثبت شود و یا به صورت غیررسمی اما شرعی صورت گیرد و در صورت تولد طفلی که حاصل از این ازدواج است، باید این رابطه با اثبات زوجیت ثبت شود تا به طور رسمی فرزندان ناشی از این ازدواج بتوانند از امکانات لازم استفاده کنند.

ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کشور ما پدیده ازدواج سفید از دو بعد می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: یک بعد جامعه‌شناسی و بعد دیگر بعد قانونی و شرعی است، از دیدگاه جامعه‌شناسی علت اصلی عدم امکان ازدواج به صورت رسمی مشکلات اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از لحاظ قانونی و شرعی هم رابطه‌ای که خارج از شرع قاون باشد مورد پذیرش نیست چرا که از لحاظ قانونی، ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نامشروع تلقی می‌شود و مشکلات و مسائل خاص خود را دارد.

مجازات قانونی ازدواج سفید چیست؟

رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری تأکید کرد: رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد و در صورتی هم که زنا ثابت شود ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود، همچنین در صورتی که یکی از طرفین ازدواج کرده باشد به عنوان زنای مُحصنه مجازات مخصوص خود را دارد.

این استاد دانشگاه گفت: بر اساس قانون اگر مرد مجرد با زن شوهر دار زنا کند، حد زن رجم است اما حد مرد تازیانه است چون زنای در حق مرد زنای غیرمحصنه است و نیز اگر دختر مجردی با مردی که همسر دارد زنا کند. تنها مرد را سنگسار می کنند و بر زن تازیانه می زنند.با وجود این اگر زن یا شوهر، دور از شهر سکونت همسرش باشند و اقدام به این کار نامشروع کرده باشند رجم اجرا می شود.

تسهیل‌کننده رابطه غیرشرعی قابل تعقیب و مجازات است

وی در پاسخ به این سوال که آیا فردی که به دو نفر با انتخاب ازدواج سفید خانه‌ای را اجازه می‌دهد مجرم است یا نه؟ گفت: در قانون اجاره دادن ملک به اشخاص جرم نیست اما در صورتی که کسی با نوعی برنامه‌ریزی و به صورت سازمان‌یافته محلی را برای برقراری رابطه جنسی غیرقانونی و غیرشرعی اجاره دهد آن شخص به عنوان دلال یا تسهیل‌کننده رابطه غیرشرعی قابل تعقیب است و مجازات خواهد شد.

این جرم شناس اظهار کرد: اینکه دو نفر مراجعه کنند و چیزی نگویند یا حقیقت را کتمان کنند،‌ هیچ تکلیفی متوجه صاحب خانه نیست، متأسفانه پدیده خانه مجردی آنقدر رواج پیدا کرده که بسیاری از خانه‌ها در تهران به یک فرد اجاره داده می‌شود و آن فرد روابطی را برقرار می‌کند و در این میان نه صاحبخانه میلی به سلب امتیاز کسب درآمد و نه آن فرد الزامی به گفتن حقیقت دارد.

کسی که با علم به هم‌باشی سیاه خانه‌ای را اجاره دهد به اشاعه فحشا کمک کرده است

حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه هم در خصوص ازدواج سفید ،‌گفت: برخی از این موارد غیرقانونی است اما برخی دیگر ممکن است به شکلی باشد که نتوانیم به صراحت عنوان غیرقانونی بودن را به آن بدهیم.

وی افزود: پدیده سیاهی در سطح دنیا وجود دارد که مقداری از آن هم به کشور ما رسیده، پدیده‌ای به تقلید از فرهنگ غلط غربی که به آن هم‌باشی سیاه می‌گویند،‌ یعنی کسانی بدون رابطه شرعی و قانونی ازدواج با یکدیگر زندگی می‌کنند.

وی افزود: این امر خلاف شرع و قانون است، اگر کسی مقدمات این موضوع را فراهم کند و یا به هر نحوی زمینه این کار را تسهیل کند و از این موضوع اطلاع داشته باشد او هم کار غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده و به اشاعه فحشا کمک کرده و به طور مسلم باید با او برخورد شود، اما افرادی ممکن است از این موضوع اطلاع نداشته باشند و بدون آگاهی به فردی خانه‌ای را اجاره دهند و آن فرد هم بعدها آگهی داده که به دنبال همخانه می‌گردد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در این صورت فردی که خانه را اجاره داده تقصیری ندارد و به لحاظ قانونی گناهی متوجه او نیست، به هر حال باید نسبت به این پدیده‌های غلط و غیرمشروع حتماً حساس بود و مردم، رسانه‌ها و هر کسی که از این داستان مطلع می‌شود باید نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشد تا این فرهنگ غلط بیش از پیش گسترش نیابد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

کدخبر: 646010
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟