کارگرانی که می توانند در خانه های سازمانی زندگی کنند

کارگر/ به گزارش رکنا، در مقررات مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار استثنایی پیش بینی نشده است، از طرفی این پرداخت جنبه کمکی و حمایتی دارد و به نداشتن مسکن یا خانه سازمانی مشروط نشده است.

بنابراین با توجه به کلیت مصوبه هیأت وزیران راجع به برقراری کمک هزینه مسکن، پرداخت آن برای همه کارگران به نحو یکسان انجام می‌شود؛ به عبارت دیگر برخورداری از خانه سازمانی مجوزی برای عدم پرداخت کمک هزینه مسکن به کارگران نخواهد بود، اعم از اینکه از کارگر برای استفاده از خانه سازمانی شرکت مال الاجاره دریافت شود یا نشود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟