بازنشستگان طبق وعده همسان سازی حقوق می گیرند /  موارد خطا را به شعب بیمه اعلام کنید

بازنشستگی، همسان سازی حقوق | بر اساس آن اظهارات این ضریب ترغیب در فرمول اجرایی متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران به منظور برقراری عدالت طراحی شد. بنابراین می بایست آن دسته از مستمری بگیرانی که در زمان اشتغال حق بیمه خود را به صورت منظم و مستمر پرداخت کرده‌ اند ، از طریق اعمال این ضریب دریافتی بیشتری داشته باشند.در نهایت ، نتایج این ضریب و ترغیب و مبلغی که باید پرداخته می شد، توسط جدولی از سمت سازمان تامین اجتماعی منتشر شد. بازنشستگان در تیر و مرداد انتظار حقوقی مساوی آن را داشتند که در جدول مذکور درج شده است. اما برخی از بازنشستگان برآنند که موعد مرداد رسید اما حقوق پرداختی با وعده های سازمان تامین اجتماعی یکسان نیست. یک از این بازنشستگان می گوید که طبق استاندارد جدول، حقوق او به حدود 12 میلیون تومان می رسید. یعنی باید حدود 2 میلیون 100 هزار تومان به آن اضافه می شد. اما تنها 805 هزار تومان دریافتی بیشتر داشته است که اساسا با مندرجات جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان هم خوانی ندارد. پرسش آن است که آیا در تصمیمات مسئولین سازمان تامین اجتماعی تغییر ی حاصل شده است یا آنکه در اجرای برنامه های این سازمان خللی بوجود آمده است؟

علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، در گفتگو با رکنا به این پرسش پاسخ می دهد.

129817

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بیات ضمن تاکید بر آنکه « به هیچ وجه خلل یا تغییری در تصمیمات یا اجرای تصمیمات سازمان رخ نداده است و همه حقوق طبق مندرجات منتشره پرداخت شده است»، گفت: جدولی که مشترکا بین دو گروه کارشناسان کانون عالی بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی تنظیم شد، عین پرداخت حقوق مستمری بگیران بازنشسته است. تمام پرداخت ها هم طبق این مندرجات در موعد مشخص پرداخت شد. یعنی بخشنامه ای که ما ارسال کردیم طبق مفاد آن جدول بود، حقوق ها هم عینا پرداخت شدند.

همه گروه های بازنشسته در وعده و طبق جدول حقوق می گیرند

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ، بیان کرد:شرح وضعیت همسان سازی تمام گروه های بازنشسته ، از ده سال تا بالای 30 سال خدمت، حتی کسانی که به دلیل حادثه از کار کنار رفته بودند و بیمه کارگاه آنها را مشمول بازنشستگی می کرد، در جداول درج شد. طبق همان قاعده نیز به تمام گروه های بازنشسته حقوقشان تعلق گرفت.

سیستم حسابرسی و پرداخت بیمه اتوماسیون بدون خطا است

وی اظهار کرد: ممکن است موضوعات موردی پیش بیاید. اما اگر از بنده بپرسید معدود اشتباه هم بهید است. چرا که به قدری سیستم حسابرسی و پرداخت ما اتوماسیون و دقیق است که احتمال چنین خطاهایی به صفر می رسد. در واقع امکان خطا در آیتی سازمان نیست .


موارد خطا را به شعب بیمه اعلام و پیگیری کنند

بیات در ادامه گفت: باز هم ممکن است که مواردی از خطا باشد. اگر چه بعید می دانم اما اگر افراد احساس می کنند که ناهمخوانی بین مندرجات جدول و دریافتی آنها وجود دارد، به یکی از شعب بیمه شهرستان خود مراجعه کنند و مقوله را بررسی کنند. ما دستورات را به دستگاه داده ایم. دستورات طبق جدول برنامه ریزی شده اند و گمان نمی کنم اشتباهی رخ داده باشد. شاید افراد در بررسی حقوق و گروه خود اشتباه کرده باشند. از آن جهت که هیچ تغییری در بخشنامه مطابق با جدول ها رخ نداده و باید طبق آن جداول حقوق ها پرداخت شود، موارد خطا را به شعب بیمه اعلام و پیگیری کنند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟