به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با هماهنگی که با شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران و شهر آفتاب و  بهداری ارتش صورت گرفته است  نسبت به تجهیز اقدام شده تا وزارت بهداشت استفاده لازم را از این محل ها برای کنترل شرایط کرونایی کشور ببرد.

هنوز توصیه در خانه ماندن عملیاتی ترین راهکار قطع زنجیره شیوع کرونا ویروس است .بر همین اساس از هم استانی های تهرانی عاجزانه در خواست مشارکت و در خانه ماندن داریم.

نقاهتگاه کرونا

نقاهتگاه کرونا

آیا این خبر مفید بود؟