مادر و پدرم هم خوشحال بودند و می گفتند آرزویی جز دیدن پسرشان در رخت دامادی ندارند. در همان جلسه اول خواستگاری با تعریف و تمجیدهای دوستم و همسرش هر 2خانواده به توافق رسیدند و قرار و مدار ازدواج گذاشته شد.

با برگزاری یک جشن ساده ازدواج کردم. خانواده همسرم خیلی خوب و با معرفت هستند،اما خودش از همان روز اول فیس و افاده زیاده از حد داشت. به خانواده ام رو نمی داد و با رفتارهایش احترام شان را زیر پا می گذاشت. مادرم می گفت در برابر اشتباهاتش واکنش نشان نده و یک مدت که بگذرد کم کم با ما هم خو می گیرد.

به خودم امید می دادم که اوضاع بهتر خواهد شد. ولی چشمم آب نمی خورد بتوانم خودم اوضاع را عوض کنم. من و همسرم هرموقع صحبت می کردیم او از این که تمام اقوام پسر دارشان خاطرخواهش بوده اند و به آنها حتی اجازه خواستگاری هم نداده با آب و تاب برایم تعریف می کرد. هر بار که این حرف ها را برایم بازگو می کرد دندان روی جگر می گذاشتم و سعی می کردم نشان ندهم چقدر از شنیدن حرف هایش ناراحت شده ام. اما او دست بردار نبود ونه تنها فقط از خودش تعریف و تمجید می کند بلکه به خواسته و نظرم هیچ توجهی نشان نمی دهد. طوری وانمود می کند برایش مهم نیست من چه می خواهم وفقط باید تمام قد گوش به حرفش باشم. یک بار که نشسته بودیم و از خودش تعریف می کرد حرصم در آمدو جریان خواستگاری ام ازدختر یکی ازاقوام مان را برایش تعریف کردم. انگار بلا گفته بودم. اخم هایش را در هم کشید واز روز بعد هم بی احترامی هایش شروع شده است. می گوید اگر می دانست به خواستگاری دختر دیگری رفته ام هیچ وقت جواب مثبت به من نمی داد.

هر چه می خواهم توضیح بدهم اشتباه کردم فایده ای ندارد. خودش را ولخرج نشان می دهد و هرموقع از او می خواهم کمی هوایم راداشته باشد می گوید زن گرفته ای وچشمت کور باید هر چه اراده می کند فراهم سازم.

آقای دکتر رفتار دوگانه او برایم خیلی عجیب است.

تمام پول هایی که از من گرفته تا مثلا ولخرجی کند را پس انداز کرده و از زبان خواهرش شنیدم که خیلی نگرانم است. حتی وقتی خودمانی صحبت می کنند می گوید طفلکی شوهرم خیلی خسته میشودو باید پشتوانه اش باشم. حرف های خواهر همسرم را خواهر خودم هم تایید می کند. مانده ام چرا با خودم صادق نیست و حرف دلش را به من نمی گوید.

گفتگو با کارشناس:

دکتر حمید نجات - مشاور خانواده و استاد دانشگاه

دکتر «حمید نجات »روانشناس و استاد دانشگاه به رکنا گفت:

با وجود توصیه ها و آگاهی هایی که در بسترهای مختلف رسانه ای و فضای مجازی برای انتخاب و ازدواج درست و منطقی به افراد داده می شود و منابع مختلفی که برای مطالعه وجود دارد متاسفانه باز هم شاهد وصلت ها (ازدواج) هایی هستیم که فقط بر پایه تعریف یک دوست و همسایه و فامیل و یا با یک جلسه آشنایی و بدون انجام.مشاوره قبل از ازدواج انجام می شود.

این مدرس مجرب مهارت های زندگی افزود:درباره این ماجرا می توانیم بگوئیم افرادی که از خود زیاد تعریف می کنند یا به دنبال جبران احساس حقارت دوران کودکی خود هستند و یا ممکن است شخصیت خود شیفته داشته باشند که در هر 2حالت روابط بین فردی آ سیب می بیند.

دکتر حمید نجات افزود:یک اصل مهم وجود دارد و آن اینکه گذشته ،گذشت و رفت و باید با زمان حال زندگی کرد. بیان و مرورمسستمر مسائل قدیمی گاهی مانند نمکی است روی زخم پاشیده می شود .

این مشاور خانواده تاکید کرد :همانطور که در این ماجرا می بینیم عنوان کردن این مساله که من در گذشته چنین و چنان بوده ام نتیجه ای جز سردی و بدبینی نمی آ وردو نکته مهم این که اگر خانم جوان قصد ادامه زندگی دارد باید برای التیام کمبود ها ی دوران کودکی و نوجوانی خوداز مشاوره فردی استفاده کند.

دکتر نجات در پایان گفت:البته این زوج جوان برای مسائل زناشویی خود هر2نیاز به مراقبت و رسیدگی جدی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟