یک روزنامه با انتشار این عکس نوشت: دیگه به همه چیز این شهرداری و شورا باید با شک نگاه کرد!اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟