رکنا: گفت:مطالبی که درمورد پذیرش دانشجوی پرستاری در بیمارستان ها در فضای مجازی، منتشر می شود، ‌صحت ندارد و مورد تایید معاونت پرستاری نیست.

محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی افزود: آنچه این روزها درمورد تعداد پذیرش دانشجو در بیمارستانها و مطالب دیگر دربرخی فضاهای مجازی و اظهارنظرها آمده و ازطرف بعضی افراد نیز دامن زده می شود، مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت نیست.

وی اظهارداشت: بنابراین از اساتید، دانشجویان و همه صاحبنظران پرستاری انتظار می رود در این زمینه کمک کنند که در روند بهبود آموزش سطح کارشناسی پرستاری، دقت شود که به لحاظ کمی و کیفی نیاز مردم و نظام سلامت را تامین کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: استفاده بیشتر از محیط و فضای بیمارستان ها برای آموزش پرستاری صرفا براساس آیین نامه اصفهان که مورد قبول همه ذینفعان حرفه پرستاری و مورد تایید مسئولان ارشد وزارت متبوع است، اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورتی که تغییری در آیین نامه اصفهان رخ دهد، حتما با استفاده از نظر کارشناسی روسای دانشکده ها و نهادهای پرستاری یادشده خواهد بود.

میرزابیگی ادامه داد: بی شک رفتار وزارت بهداشت در طول چهار سال گذشته در حوزه آموزش پرستاری با مجموعه تصمیماتی که در حوزه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری گرفته و ابلاغ شده است، نشان دهنده این امر است که همواره به ارتقای دانش و مهارت پرستاری کشور درهمه سطوح از جمله سطح کارشناسی پرداخته است.

وی اضافه کرد: اگر گاهی در سطح دانشگاه یا سایر سطوح اجرایی رفتاری سلیقه ای اعمال می شود بجای هرگونه فضا سازی باید به اصلاح اینگونه رفتارها پرداخت نه اینکه کل سیستم را زیر سوال برد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.اخبار مرتبط

ارسال نظر