اقدام انساندوستانه زن خراسانی برای یک مادر زندانی / جشن تولدش ماندگار بود

مادر زندانی به کمک یک بانوی خیر قاینی آزاد شد.

به گزارش رکنا، این زندانی که به خاطر ۳۵ میلیون تومان رد مال در زندان بود با همکاری واحد مددکاری زندان قاین توانست شاکی را به ۱۱ میلیون تومان راضی کند که از این مبلغ ۴ میلیون توسط زندان و ۷ میلیون توسط یک خیر قاینی پرداخت شد.

شیرینی تولد خیر قاینی کام زندانی را شیرین کرد

صبح امروز با حضور دادستان ، دادیار ناظر زندان واجرای احکام، رئیس و تعدادی از پرسنل زندان قاین با برگزاری جشن تولد این بانوی خیر قاینی به همت اداره زندان حکم آزادی زندانی به وی تحویل و آزاد شد.

آیا این خبر مفید بود؟