فال ابجد 22 خرداد + فیلم

به گزارش رکنا، فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس 4 حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که 4 حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. تفسیر فال ابجد امروز خود را در ادامه ملاحظه کنید.

فال ابجد متولدین فروردین ماه

فال فروردین

ابجد فال شما : آ ب ب

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با فردی/خانواده‌ای ثروتمند یا فاضل آشنا خواهی شد که از این آشنایی عواید زیادی نصیب تو خواهد شد، شکر این نعمت به جای آور و خدای را فراموش نکن و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود ان شاءالله.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

فال اردیبهشت

ابجد فال شما : آ د آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف کردگار به زودی بهبود می‌یابد و اگر گم کرده یا مسافری داری که از آن بی‌خبری، خبر خوشی به تو می‌رسد و تو را از نگرانی ها نجات خواهد داد، پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین خرداد ماه

فال خرداد

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان، رونقی در زندگی تو حاصل می‌شود که سرمایه کارت بالا می‌گیرد و پیشرفت شگرفی خواهی داشت؛ پس به شکرانه این لطف خداوندی از آن سرمایه به دیگران نیز انفاق کن و از بخل و حسد بپرهیز تا در دنیا و آخرت رستگار شوی، ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین تیر ماه

فال تیر

ابجد فال شما : د آ آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فرومانده و عاجز شده‌ای. غم مخور که مرادت حاصل شود. پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده بود. خداوند به تو عوض خیر دهد و کارت به زودی بالا گیرد و دلت به سبک‌باری مشغول خواهد شد. با کسی عهدی خواهی کرد که خوب است و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو رسد و کار تو به اتمام رسد و اگر دست بر خاک زنی زر شود. هرچند توانی صدقه بده تا از خوف ایمن باشی و به مقصد برسی ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین مرداد ماه

فال مرداد

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، عده‌ای بدکار و تبهکار با ترفند (مکر و حیله و تزویر) قصد فریب تو را دارند که بهتر است بی‌خیال باشی و به روی خود نیاوری که به لطف عنایت پروردگار کاری از پیش نمی‌برند و نمی‌توانند به تو آسیبی بزنند و تو از مکر آنها مطلع می‌شوی و آنها رسوا می‌شوند، توکل به خدا کن و در انتخاب دوست دقت کن و به هرکس زود اعتماد مکن تا موفق و کامکار باشی ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

فال شهریور

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بدان که چنین می‌بینم با کسی پیوندی خواهی داشت واز آن نفع بسیاری به تو می‌رسد و کار تو خوب خواهد شد. چند روزصبر کن و شتاب مکن. بعضی از مردم با تو دشمن‌اند اما ظفر نخواهند یافت. صدقه بده و آن را فراموش نکن که حق تعالی آفت‌ها از تو بگذراند. باید شکیبا و صبور باشی تا کارت بالا گیرد و نصرت یابی و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو می‌رسد؛ چنان که شادمان شوی ان‌شاء‌الله.

فال ابجد متولدین مهر ماه

فال مهر

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! مژده باد تو را که آن قصد و آرزویی که سال ها در دل داری به زودی برآورده می‌شود ان‌شاءالله . باید که شاکر باشی. سفری در پیش داری که از آن نفع بسیار به تو خواهد رسید و زود به سلامت برخواهی‌گشت و اگر نیت پیوند داری بدون مشورت عمل نکن که پشیمان شوی. روز شنبه و پنجشنبه برای تو مبارک است و کاری که می کنی راست می آید و تندی مکن و صبر کن که کارها به صلاح تو آید اما چون ماه نو بینی بر روی خوش صورت نگاه کن تا بر تو خوش بگذرد و چیزی از غیب به تو برسد که روشنایی تو است و از جایی که امید نداری به مراد دل برسی ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین آبان ماه

فال آبان

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! این نیت که کرده‌ای به غایت خوب است و از غم رها شوی. عده ای حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شر آنها نگاه داشت. خداوند در روزی به روی تو بگشاید. تو را چشم زخمی رسیده اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می‌خواهد بدان می‌رسی. روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا به سلامت باشی.

فال ابجد متولدین آذر ماه

فال آذر

ابجد فال شما : آ ج ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بشارت باد تو را که بر قومی مهتری کنی. چند روزی در اندوه بوده‌ای، صبر کن و خود را نگه دار. ممکن است رنجی به تو برسد که خدا تو را نگه داشته و به خیر خواهد گذشت. تا چند روز دیگر خشنود می‌شوی و اگر غایبی داری خبری از او می‌رسد و کارها به مراد تو خواهد شد ان‌شاء‌الله .

فال ابجد متولدین دی ماه

فال دی

ابجد فال شما : ب ج آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! مراقب وسوسه‌های شیطان‌ باش و از شیطان‌صفتان دوری گزین. پیوسته دنبال آموزش و تجربه چیزهای جدید باش و در تعلیم و تعلم کوتاهی نکن. آنچه را که می‌آموزی به دیگران هم بیاموز تا به مقامی که می‌خواهی برسی و سربلند و سرافراز باشی، ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

فال بهمن

ابجد فال شما : ج ب ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! اندوهگین و غمناک مباش و به دنیا دل مبند و به فکر دنیا مباش. آنچه مشیت الهی باشد را پذیرا باش و خود را بیهوده میازار که این دنیای غدار و حیله‌گر و جفاکار، نه به مورچگان ضعیف وفاکرده نه بر «لیث» قدرتمند؛ پس از هر جهت آسوده‌خاطر باش و به آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر شده اکتفا کن و دعا کن که اوضاع و احوال تو همیشه خوب باشد ان‌شاءالله. شکر نعمت به جای آر که گفته‌اند: شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر، نعمت از کفت بیرون کند

فال ابجد متولدین اسفند ماه

فال اسفند

ابجد فال شما : ج د د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی. مردم را از خودت خوشنود ساز. رنجی بر تو رسیده بود که رو به بهبود است. نعمت‌های خدا را شکر بگو و کفران نعمت نکن. شاید خواسته‌ پروردگار چیزی دیگر است که تو از آن بی خبری. به خداوند اعتماد داشته باش که قطعا او صلاح کار ما را بهتر می‌داند.

کدخبر: 1005828 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟