قیمت دلار

با تشدید روند افزایشی قیمت‌ های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ دلار نیز به ناگهان در سال‌ های اخیر جهش بی‌ سابقه‌ای را تجربه کرد. اولین شوک عمده افزایشی در نرخ دلار، پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 رقم خورد ، که نرخ دلار را ناگهان تا مرز 32 هزار تومان افزایش داد. البته تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت.

اخبار مرتبط با قیمت دلار از منابع رسمی و غیر رسمی و بازار را هر روز می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نتیجه جستجو :

ادامه