صندوق نوآوری و شکوفایی

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا:در حاشیه رویداد اینوتکس، از 3 محصول نوآورانه توسط محمدصادق خیاطیان؛رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور رونمایی شد.

    ۱

    ادامه