گدازه های آتشفشان در قلب اقیانوس + عکس

فوران گدازه های آتشفشان به اقیانوس هم رسید!

به گزارش رکنا، نمایی از محلی‌ که گدازه های آتشفشان اخیر لاپالما به اقیانوس رسیده اند قابل مشاهده است.

آیا این خبر مفید بود؟