از این سنگ آتش می بارد! + فیلم
حجم ویدیو: 2.24M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18

سنگ فلورسنت دارای رنگ های متفاوت و بی نظیری است.

به گزارش رکنا ، برخی از عامل ها ممکن است که اثر فلورسنس را در سنگ کاهش دهند. به عنوان مثال اگر آهن یا مس به عنوان ناخالصی در سنگ موجود باشد سبب کم و یا محو شدن پدیده فلورسنس در سنگ می شود. همچنین اگر عواملی که سبب فلورسنس در سنگ می شود، به میزان زیادی در کانی موجود باشد، سبب کاهش این پدیده در سنگ می گردد.

بیشتر کانی هایی که دارای پدیده فلورسنس هستند یک رنگ را از خود منعکس می نمایند. برخی دیگر از این کانی ها توانایی بروز چند رنگ را از خود دارند. کلسیت نمونه ای از سنگ قیمتی است که می تواند پدیده فلورسنس را در چندین رنگ از جمله قرمز، آبی، سفید، صورتی، سبز و نارنجی به نمایش گذارد. برخی از سنگ ها نمایشگاهی از چندین رنگ در زمان مشخص هستند.

آیا این خبر مفید بود؟