این حیوانات زمان مرگ شان را می دانند

اگر دوست دارید بدانید کدام حیوان ها مرگ شان را می دانند این مطلب را بخوانید.

به گزارش رکنا ، حیوانات هم به مرگ واکنش نشان می دهند.

قوها

قوها از زیباترین موجودات هستند و در طول زندگی صدایی ندارند. تنها در روزمرگی شان صدای آنها شنیده می شود و این ناله ها به آواز قو معروف است.

فیل ها

فیل ها برای فیلی که در حال مرگ است گیاه هدیه می آورند و به او محبت می کنند و از او مراقبت می کنند.

شامپانزه ها

شامپانزه چند روز قبل مرگ گوشه ای می نشیند و منتظر مرگ می ماند و دیگران برایش غذا می آورند و او را نوازش می کنند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟