1

من برای تو

تو برای من

ما برای هم

چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

******

2

فرقی ندارد

چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید در دلم طلوع می کند

*******

3

من

تو را

به هر زبانی که

ترجمه کردم

عشق شدی...

**********

4

ما "هر" چه "دویدیم"

به "مقصد" نرسیدیم

از "عشق" به "جز"

مزه ی"تلخش" نچشیدیم

*********

5

ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ

ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺪﺍﻧﯽ

ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨـــﻬﺎﯾﯽ …

********

6

تنها که باشی

تفریحــت میشــــه نگـــــاه کـــردن…

بــه صفـحــــه گـــوشــیـــت

بـــدون اینکــــه بدونی

ســاعـــت هــآ میگـــــذره . . .

**********

7

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎً ﺭﺩ ﺷﺪﯼ

ﺳﻌﯽ می‌کنم ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻢ

ﮐﻪ ﻫﻮﺱ ﮐﻨﯽ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﻮﯼ

*********

8

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﺁﻥﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ

ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ …!

********

9

 

بر دیوارهای این شهر نامهاییست که روزی عاشق هم بودند

فردا

دیگر نه قلبی بر دیواری خواهد ماند

نه دیواری بر شهری نام تو را

در دفتر شعرم نوشته‌ ام

تا جاودانه‌ ات کنم

*********

آیا این خبر مفید بود؟