سورپرایز-عروسی

 داماد وسط باغ طبق برنامه ریزی های قبلی منتظر رسیدن عروس خانوم بود تا مثل همه دامادها یکباره رو برگرداند و همسر آینده اش را در لباس سفید عروس ببیند و از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه بزند .

انتظار به پایان رسید و آقای داماد صدا زده شد تا رو برگرداند و شگفت زدگی را در زیباترین روز زندگی اش تجربه کند و "جک ون سیکل" جوان رو برگرداند و با سورپرایز همسرش روبرو شد .

وی به جای گریه خوشحالی قهقه زد و خندید چرا که به جای عروس یکی از دوستانش لباس سفید عروس به تن کرده بود تا این لحظه را برایش فراموش نشدنی تر کند.سورپرایز عروس خانوم اثر کرد و داماد حسابی غافلگیر شد ؛ این نقشه ای بود که دوست اقای داماد با عروس خانم طراحی کرده بودند .

آقای داماد بعد از این غافلگیری به همراه دوستش با سمت ساختمانی که عروس خانم در انجا منتظرش بود رفتند تا پیش میهمانان رفته و مراسم را آغاز کنند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟