آدمخوار - واقعی

یک طایفه ی تبعید شده در شمال هند به به شکل آدمخوارهای واقعی هستند که از رسم و رسوم عجیبی پیروی می کنند.آن ها عادت های عجیبی از جمله خوردن گوشت، مدفوع و ادرار انسان دارند.

آن ها خیلی مرموز هستند و هندی های به شدت از آن ها می ترسند. هندی ها می گویند که آن راهبان می توانند آینده را پیش بینی کنند، بر روی آب راه بروند و کارهای اهریمنی انجام دهند.»

 آدم خواران واقعی در هند

این راهبان از ترکیبی از ماری جوانا، الکل و مدیتیشن برای رسیدن به حالت تعلیق خود استفاده می کنند تا بتوانند خود را نزدیک تر به شیوا، یکی از خدایان هندو، نزدیک کنند.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟