متافیزیک، فلسفه‌ای که حول و حوش چیستی و وجود و جبر می‌پردازد.

برخی افراد این قانون Law را باور دارند و برخی خیر، که خود باز می‌گردد به نوع دید و نگرش هر فردی و میزان دانسته‌های که کسب کرده اند.

اما واقعا متافیزیک چیست و آیا شامل توانایی و خصوصیاتی خاص می‌شود؟

در همین راستا باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد تا به این موضوع بپردازد، پس پیشنهاد می‌کنیم با ما همراه باشید.

متافیزیک چیست؟

مابعدالطبیعه یا متافیزیک یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش دربارهٔ چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل می‌پردازد.

متافیزیک را ریشهٔ فلسفه می‌دانند؛ بدین معنا که فیلسوفان نخستین عمدتاً به این حوزه از فلسفه می‌پرداخته‌اند.

در فلسفهٔ معاصر، به مباحث مابعدالطبیعی با شکٌاکیت بسیار نگریسته‌اند.

تلفظ صحیح مابعدالطبیعه، مابَعدالطبیعه است و تلفظ مابُعدالطبیعه اشتباه است.

مسائل کهن مابعدالطبیعه

مسائلی را که در این شاخهٔ فلسفه مطرح اند، می‌توان به سه دستهٔ اصلی تقسیم کرد:

مسائلی که در باب چیستی خدا و هستی هستند؛ همچون وجود و عدم و وجود خدا

مسائلی که در باب چیستی انسان هستند؛ همچون جبر و اختیار

مسائلی که در باب چیستی جهان هستند؛ همچون ثبات و تغیر، و ذهن و ماده

واژه متافیزیک

متافیزیک متشکل از دو کلمه "متا" به معنای بَعد و “فیزیک” به معنای طبیعت است و در ترجمه‌های معمول آن را با "مابَعدالطبیعه" معادل می‌کنند.

متافیزیک به‌معنای دقیق آن شاخه‌ای است از فلسفه (همان‌گونه که اپیستمولوژی (معرفت‌شناسی) epistemology، زیبایی شناسی aesthetics و… شعوبی از فلسفه هستند). متافیزیک به گفته ارسطو جست‌و‌جوی نخستین اصل‌ها و علت‌ها و بررسیِ بودن به مثابهء بودن است، پرسش‌های بنیادی متافیزیک درباره بودن، نبودن، شدن، یکی، بسیاری و… است. متافیزیک در این معنا به نوعی همان “آنتولوژی” ontology (وجودشناسی) یا بودن‌شناسی است.

واژه متافیزیک ساختهء شاگردان ارسطو و نامی بود برای نامیدن دسته‌ای از نوشته‌های او که پس از فیزیک بودند. ولی این نام در دوره‌های بعد به معنایی که در بالا توضیح داده شد به‌کار رفت. خود ارسطو به جای واژهء (متافیزیک) عبارت (دانش یا فلسفهء نخستین) را به‌کار برده است. افراد ناآشنا با واژگان حوزه علوم و فلسفه، مابعدالطبیعه را با ماوراءالطبیعه جابه‌جا گرفته‌اند و از روی ناآگاهی به پدیده‌های عجیب و فراطبیعی (در صورت وجود) یا به‌عبارتی آن‌چه که پدیده‌های پارانرمال paranormal خوانده می‌شوند عنوان متافیزیک اطلاق می‌کنند!

علی ایحال با هر رویکردی که تعریفی جامع از مابعدالطبیعه (متافیزیک) ارائه دهیم نه مهرهء مار و اثر آن بر خوشبختی و جذابیت افراد، نه خواص سنگ‌های ماه تولّد، نه فال تاروت و نه طالع‌بینی و نه نظایر این ها، هر چه که باشند هیچ‌کدام موضوع بحث متافیزیک نیستند. یک تعریف بنیادین از متافیزیک این است که در آن، نمود appearance از واقعیت reality متمایز می‌شود. برخی تصور میکنند این تعریف مستلزم آن است که سرفصل موضوعات متافیزیک، واقعیت جهان نادیده unseen world باشد و بلافاصله اینطور استنتاج میکنند که موضوعاتی، چون روح، بختک، جن و … از آن حیث که گویا به چشم دیده نمی‌شوند زیرمجموعه مسائل متافیزیک هستند! متافیزیک به بیانی دیگر پرداختن به نگرش فراگیر over-all view انسان به جهان یا طبیعت است.

ماکس پلانک متافیزیک را اینگونه تعبیر می کند:

قطعه خاکی را در نظر بگیرید، و ابعاد و حدود هندسی آن و ساختار شیمیایی و فیزیکی آن را بررسی کنید، این یک بررسی علمی است. امّا همین قطعه خاک را، ضمن یک تصویر بزرگ‌تر و فراگیر ببینید، بیابانی را در نظر آورید با تپه‌ها و دامنه‌ها و این قطعه خاک را، در این مجموعه از نظرگاهی بلند نظاره کنید. تصویری دیگر از آن خواهید داشت. این دومی است که تا حدودی به بینش متافیزیکی شبیه است.

متافیزیک و علم در طول هم اند. شناخت علمی درون معرفت متافیزیکی قرار میگیرد. درست مانند فیزیولوژی و بیوشیمی.

فیزیولوژی رفتار بدن را تشریح میکند و بیوشیمی علمی است که در آن تفسیر شیمیایی از رفتار بدن ارائه میشود.

در فیزیولوژی از انقباض و انبساط عضلات و از ترشحات غدد درون ریز سخن میگویند و از زیاد شدن قند خون و همراه با آن ازدیاد تشنگی و …، امّا بیوشیمی چگونگی همهء این مسائل را از چشم یک شیمیدان نگاه میکند و تبیین شیمیایی از این پدیده‌ها ارائه میدهد. توضیح می‌دهد که ملکول‌های آکتین و میوزین چگونه از منابع انرژی بدن ATP انرژی میگیرند تا انقباض و انبساط را تامین کنند. بیوشیمی تا هر کجا که پیش رود نه رقیب فیزیولوژی می‌شود نه بزرگتر از آن.

همیشه به منزلهء جزئی از آن باقی می‌ماند. بعبارت دیگر بیوشیمی در طول فیزیولوژی است نه در عرض آن.

این توانایی‌های متافیزیک در هر انسانی وجود دارد!

هر انسان به صورت بالقوه یک سری توانایی متافیزیکی دارد که کمتر حاضر به بیان یا پیروی از عملکرد‌های آن می‌باشد این نشانه‌های روحی – روانی به عنوان توانایی یا قابلیت‌های ماورالطبیعه شناخته می‌شود.

بیشتر افراد گاهی از گوشه چشم خود یک سایه سیاه می‌بینند، یا ممکن است هاله‌هایی به دور اشخاصی بینند که سو سو می‌زند. این نشانه‌های ماورالطبیعه تجربه‌هایی خاص هستند که هر فرد بسته به شرایط و یا میزان توانایی اش درک می‌کند. بسیاری از افراد هم این نشانه‌ها را درک نمی‌کنند.

این بار شما را در نت نوشت با نشانه‌هایی از متافیزیک آَشنا می‌کنیم که اگر در شما وجود دارد بدانید که شما از یک روح فوق العاده قوی و تاثیر گذار برخوردار هستید.

دیدن رویای واضح

ممکن است شما احساس کنید خیلی بیشتر از دیگران رویای صادقانه می‌بینید. دیدن ارواح در حالی که بیدار هستید، نشانه حساسیت شما نسبت به این مسئله است. خواب بیش از حد یا کم خوابی بیش از حد هم می‌تواند رویا‌های روشنی در ذهن شما ایجاد کند.

همه آنچه که در رویا یا کابوسهایتان می‌بینید زاده تخیل شماست. تخیل شما با قدرت گرفتن، مغز و احساسات را به شدت تحت تاثیرات خود قرار می‌دهد.

شنیدن صدا‌های عجیب غریب

بیشتر وقت‌ها زمانی که در خانه تنها هستید شنیدن یک صدا یا دیدن علائمی که نشان دهنده حضور روح باشد شما را درگیر می‌کند. این یک توانایی در شما می‌باشد که می‌تواند با پیگیری به صحت و سقم آن پی برد.

تماس‌های متافیزیکی با حیوانات

اتصالات متافیزیکی نیازی به درگیری کلمات با ذهن ندارد. نیاز به جملات خاص یا حضور جسم نیست. کسانی هستند که با قدرت روانی قادر به برقراری ارتباط با حیوانات می‌باشند. گاهی با یک نگاه یا نوازش سر یک حیوان به راحتی می‌توانید یک رابطه متافیزیکی با یک غیر هم نوع بر قرار کنید.

دیدن سایه‌های ناپیدا

سایه‌های سیاهی که معمولا از گوشه چشم دیده می‌شوند کم نیستند. اشکال تاریکی که در گوشه و کنار چشم شما دیده می‌شوند ابعاد مختلفی می‌تواند داشته باشد.

برخی معتقدند که این سایه‌ها ارواح هستند. برخی دیگر بر این باورند که این‌ها زاویه دید انسان که از زوایای مختلف چشم پدید می‌آید یا یک نوع خطای دید بشمار می‌رود.

تجربه‌های عجیب پس از مرگ نزدیکان

از دست دادن نزدیکان می‌تواند اتفاقات عجیبی به همراه داشته باشد. شما یک دوست را از دست می‌دهید، ولی بسیاری از مواقع حساس او در زندگی شما دخیل است. یک یادآوری را به شما اطلاع می‌دهد یا کاری برایتان انجام می‌دهد. این نشانه‌ها می‌تواند شواهدی مبنی بر نزدیکی روح عزیز از دست رفته با شما باشد.

حس دوست داشتنی امکان قدیمی

مکان‌ها و وسایل قدیمی همیشه یک احساس خوب را با خود همراه دارند.

افرادی که با وسایل قدیمی یا قدم زدن در امکان قدیمی حس خوبی دارند به نوعی از این‌ها انرژی‌های مثبت روانی دریافت می‌کنند. اگر شما نیز این حس خوشایند را داشتید می‌توانید به دنبال یک ضمیمه در این حس بگردید. بی شک یک دلیل در این انرژی مثبت پیدا می‌کنید.

خرابی‌های بی دلیل وسایل الکترونیک

متافیزیک می‌تواند تداخل قابل توجهی در دستگاه‌های الکترونیکی شما ایجاد کند. خاموشی یا قطعی بی دلیل و نا به هنگام تلویزیون یا تلفن یا حتی کامپیوتر شخصی شما ممکن است یک نشانه از تغییر وتحولات متافیزیکی برای شما داشته باشد.

متافیزیک تنها به عالم ارواح و اشباح بر نمی‌گردد. گاهی انرژی‌های مثبت و منفی که از افکار و ذهن شما نشات می‌گیرد می‌تواند تغییرات چشمگیری در زندگی عادی شما ایجاد کند.

این انرژی‌ها همان متافیزیک هستند که با حواس پنجگانه ما به وجود نمی‌آیند، ولی با حواس پنجگانه ما حس می‌شوند.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

همخوابی خشن پسرجوان مو فرفری با 33 دختر کم سن + عکس

اعدام برای 9 مرد شیطان صفت در شیراز / در باغ وحشت چه گذشت !؟

زن 24 ساله قصاب از عشق بازی با جوان همسایه گفت + عکس و جزئیات اعتراف

شهره و مینا با همه پسران محل بودند! / اعتراف تلخ

وقتی مرا دراختیار یک مرد گذاشتند، مانندخرگوش هراسان، خشکم زده بود+عکس

این 8 نفر بازار سکه ، ارز و خودرو را به هم ریختند و فرار کردند !

بلای شوم بر سردختر کرجی جلوی چشمان دوستش!

مرگ تلخ مرد تهرانی با اشتباه پزشک ارشد بیمارستان + عکس

جزئیات رفتار شنیع 5 عضو شواری شهر بابل با زن متاهل در برابر 6 دوربین حرفه ای

تجاوز به دانش آموز 10 ساله توسط همکلاسی افغانی اش !

همخوابی بیشرمانه نامادری با پسر 14 ساله شوهرش + عکس

دختر 20 ساله، دوست 16 ساله اش را در خانه فساد به مردان شیطان صفت سپرد ! + عکس

دستگیری خانم کارگردان بخاطر رقص گروهی دختر و پسرها در تئاتر شهر + فیلم

آیا این خبر مفید بود؟