دبیرکل خانه کارگر:

رکنا: دبیرکل خانه کارگر عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت دولت را کاری غیر قانونی و نوعی گرو کشی…

مهمترین عناوین کار و اشتغال

ادامه