رکنا : «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پرونده دو و چند شغله های تابعه وزارتخانه در وزارت کار…

مهمترین عناوین کار و اشتغال