افغانستانی‌ها  برای انصاریان ناراحتند

به گزارش رکنا، این خبرنگار افغانستانی نوشته است:

سخت اندوهگینم‌ و احساس میکنم از نزدیکان خودم را از دست داده ام.

با‌ شناختی که من از مردم سرزمینم افغانستان دارم، اگر بیشتر از دوستداران انصاریان فقید در ایران ناراحت نباشیم، کمتر‌ هم نیستیم.

انصاریان همان مردی بود که با قلب رئوفش به همه ما یاد داد، جرات و جنم معذرت خواهی را در هر حالتی داشته باشیم.

روحش شاد و خداوند به مادر عزیزش و همه نزدیکان او صبر بدهد.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

افغانستانی‌ها کمتر از ایرانی‌ها برای انصاریان ناراحت نیستند

 
آیا این خبر مفید بود؟