این مردان را می شناسید ؟ / به پلیس مراجعه کنید + عکس چهره باز

به گزارش رکنا، در متن دستور قضایی آمده است:

«آقایان علیرضا ؛ سینا ؛ سعید؛ به موجب پرونده مطروحه در شعبه ۱۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج متهم هستند به سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق که از طریق پژو 405 خاکستری رنگ اقدام به سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد (چاقو) می کردند و اموال با ارزش از جمله پول نقد و گوشی تلفن همراه شکات را می ربوده اند؛

با توجه به مراتب فوق امکان داشته که متهمین با همین شیوه جرایم یاد شده را علیه افراد زیادی مرتکب شده اند و شکات و بزه دیدگان به علت عدم شناسایی متهمین طرح شکایت ننموده باشند و یا شکایت آنان به نتیجه نرسیده باشد. بدین وسیله اعلام می‌گردد کلیه افرادی که توسط متهمین مورد بزه واقع شده اند پس از شناسایی آنان با مراجعه به پلیس آگاهی استان شهرستان کرج و یا دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج اقدام به طرح شکایت نمایند. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مهدی سبزواری نژاد».

 

آیا این خبر مفید بود؟