آخرین وضعیت پرونده برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی

به گزارش رکنا، پرویز توسلی زاده، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در خصوص آخرین وضعیت محیط بان کرمانشاهی ، اظهار کرد: دیوان عالی کشور به استناد بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر قتل شبه عمد به جهت ارتکاب قتل به سبب تقصیر و تقاضای وکیل محکوم علیه برومند نجفی براساس بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، رای تجویز دادرسی را صادر کرد.

صدور حکم قصاص

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: به موجب رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، دادنامه نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع و اجرای حکم متوقف شد.

گفتنی است برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی پس از کسب خبر در خصوص شکار غیرمجاز توسط سرنشینان خودرو یی به محل عزیمت و به محض مشاهده خودروی خاطی به سمت خودرو تیراندازی می‌کند که منجر به فوت احدی از شهروندان می‌شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، پرونده این فرد به اتهام مباشرت در قتل عمد رسیدگی و پس از بررسی‌های دقیق حکم قصاص صادر شد.

آیا این خبر مفید بود؟