مزاحمت های سیاه برای زن مغازه دار / بازداشت 4 نوجوان پلید آبادان

به گزارش رکنا، در پی وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد در ساعت حدود ۲۱:٠٠ دوشنبه ۲۰ دی ماه در بازار ته لنجی های آبادان یک منبع آگاه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار انتظامی رکنا گفت: چند پسر نوجوان که تعادل روانی نداشتند ابتدا با سلاح سرد یک نفر را در خیابان شهید منتظری به شدت زخمی می کنند و سپس به داخل بازار می آیند و برای یک خانم مغازه دار مزاحمت های سیاه انجام می دهند و سپس اقدام به عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد در بازار می کنند که درنهایت با تلاش ماموران کلانتری ۱۶ امیرکبیر ۴ نوجوان اراذل و اوباش دستگیر می شوند.  

این نوجوانان آبادان را در وحشت فرو بردند

متهمان که همگی زیر سن قانونی هستند به جرم مزاحمت های سیاه برای بانوان و ضرب جرح عمدی با سلاح سرد، اقدام به قدرتنمایی، عربده کشی  و ایجاد رعب و وحشت درون بازار به شعبه ۱۰دادیاری آبادان معرفی شدند.

علی رنجکش

آیا این خبر مفید بود؟