درخواست زیبای رییس قوه قضائیه از دادگاه برای یک قاتل

رسیدگی به این پرونده از سال ۹۶ به دنبال وقوع درگیری خونین در پاساژ مروی بازار آغاز شد.

به گزارش رکنا، وقتی مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار به محل رسیدند دریافتند مرد ۳۰ ساله ای به نام نعیم زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.

شواهد نشان می‌داد نعیم  با شاگرد یکی از حجره‌های بازار به نام رضا درگیر شده بود که زخمی شد. ماموران به ردیابی رضا پرداختند اما ردی از وی به دست نیاوردند.

 ساعتی بعد از بیمارستان خبر رسید نعیم به خاطر شدت خونریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شده است.  با مرگ مرد افغان پلیس به ردیابی متهم فراری پرداخت و وی را در جنوب تهران ردیابی و بازداشت کرد.

رضا به قتل دوستش با انگیزه بچه گانه اعتراف کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در این میان اما اولیای دم شناسایی نشدند. بررسی ها نشان می داد اولیای دم در افغانستان هستند اما پلیس ایران نتوانست از آنها نشانی به دست بیاورد .

رئیس قوه قضاییه به بررسی پرونده پرداخت و برای رضا درخواست دیه را مطرح کرد.

 رضا در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد و به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت .

وی گفت: من و نعیم هر دو افغان بودیم و چند سال قبل برای کار به ایران آمده بودیم. من در پاساژ مروی شاگرد بودم .نعیم گاهی اوقات به مغازه می آمد و از ما  خرید می کرد. مدتی قبل سر موضوعی بچه گانه با هم درگیر شده بودیم. آخرین بار من در مغازه نبودم. وقتی بازگشتم صاحب کارم گفت نعیم ۱۵ بار با تلفن مغازه تماس گرفته و عصبانی بوده است. چند دقیقه نگذشته بود که نعیم  را مقابل مغازه دیدم. او شروع به داد و فریاد کرد و عصبانی بود . من که ترسیده بودم چاقو کشیدم اما با هم گلاویز شدیم و من سه ضربه چاقو به او زدم و فرار کردم .

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید قصد کشتن او را نداشتم .درگیری ما سر شوخی شروع شده بود. آن روز  چون او  عصبانی بود از ترسم چاقو برداشتم .من حتی نمی‌دانم خانواده نعیم  کجا هستند. اما حاضرم دیه را بپردازم تا از قصاص رهایی یابم .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

آیا این خبر مفید بود؟