قصاص برای قاتل ساقی یک محله در اسلامشهر

قتل در اسلامشهر اتفاق افتاد. مرد جوان ساقی مشروبات الکلی را به قتل رساند. قتل باعث محکومیت جوان به قصاص شد.  قتل در پی درگیری مقتول و قاتل شکل گرفت. مردجوان قتل را برای حفتظت از جان خودش تلقی کرد.

 این مرد سه سال قبل در یکی از بوستان‌های اسلامشهر با مقتول درگیر شد و او را به قتل رساند که پس از دستگیری مدعی شد ناخواسته مرتکب قتل شده است، اما وقتی پرونده برای محاکمه قاتل به دادگاه کیفری رفت در جلسه رسیدگی به پرونده با حضور یک زن و فرزند کوچکش راز پنهان زندگی مقتول فاش و مشخص شد او مخفیانه و به دور از چشم همسر اولش زن دیگری را صیغه کرده و از او  یک فرزند دارد. به این ترتیب پرونده با افزایش اولیای دم وارد مرحله دیگری شد و سرانجام  با تکمیل تحقیقات به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه هر دو همسر مقتول از سوی فرزندانشان درخواست قصاص را مطرح کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: اتهام قتل عمدی را قبول ندارم، چون این قتل ناخواسته اتفاق افتاد. مقتول چند بار به من حمله کرد و قصدش کشتن من بود. من شاهدانی دارم که تأیید می‌کنند که اگر او را نمی‌زدم حتماً کشته می‌شدم.

در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده بار دیگر اولیای دم درخواست قصاص کردند و شاهدان پرونده یک به یک در جایگاه قرار گرفته و اظهارات‌شان را مطرح کردند، سپس متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: مقتول مشروب می‌فروخت و من برای خرید مشروب سراغ او رفتم که سر پول با من درگیر شد. من ضربه‌ای به‌ صورت او زدم و پیشانی‌اش شکافته شد و به بیمارستان رفت. چند ساعت بعد همدیگر را دوباره در پارک دیدیم و بازهم درگیر شدیم و او به من حمله کرد، حتی چاقویی را که به سمتم پرت کرده بود باعث شد زیر حنجره‌ام صدمه ببیند. من هم در دفاع از خودم چاقویی را که در جیب داشتم بیرون آوردم و به سمت او پرتاب کردم که چاقو ناخواسته به سینه او برخورد کرد و منجربه مرگ او شد.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، متهم را به قصاص محکوم کردند. سایر شرکت‌کنندگان در دعوا هرکدام به 3 سال زندان محکوم شدند.

آیا این خبر مفید بود؟