پاره شدن طناب دار از گردن قاتل تبریزی

رئیس دادگاه عمومی بخش ایلخچی گفت: مددجوی زندانی محکوم به قصاص نفس پس از ۱۸ سال با تلاش همکاران قضایی و ورود ریش سفیدان منجر به رضایت شد.

به گزارش رکنا، محمدباقر فتحی اظهار داشت: یک فقره پرونده قصاص نفس پس از ۱۸ سال در حوزه قضائی بخش ایلخچی منجر به رضایت شده و مددجوی زندانی از چوبه دار رهایی یافت.

رهایی از چوبه دار پس از ۱۸ سال با رضایت اولیای دم

رئیس دادگاه عمومی بخش ایلخچی ادامه داد: با عنایت خداوند متعال وبا تلاش‌های مجدانه همکاران اجرای احکام کیفری و با ورود ریش سفیدان و معتمدین محلی و برگزاری جلسات متعدد با خانواده اولیای دم پرونده قصاص نفس پس از ۱۸ سال منجر به رضایت شد.

آیا این خبر مفید بود؟