کلاهبرداری میلیونی از بیمه با تصادفات ساختگی

تصادفات ساختگی جهت گرفتن خسارت از بیمه انجام می شود. هرساله بسیاری مورد از تصادفات ساختگی در کشور ثبت می شود. پلیس جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان موارد تصادفات ساختگی را با دقت مورد بررسی قرار می دهد. آمار تصادفات ساختگی در ایران هر ساله رو ه افزایش است. پلیس بیش از پیش موارد تصادفات ساختگی را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش رکنا، سرهنگ"امیر معین الدینی"با اشاره به اینکه نتیجه عملکرد پلیس باید منجر به رضایت مردم شود، بیان داشت: تعیین سهم سازمان ها، ادارات و حتی خودروسازان در تصادفات به منظور حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان الزامی است.

سرپرست  پلیس راهور استان گفت: در همین راستا همیاری و مشارکت عمومی بیمه ها در برنامه های فرهنگی و اجتماعی مشترک باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه هزینه شرکت های بیمه در توسعه فرهنگ ترافیک، سرمایه گذاری در کاهش پرداخت از جانب خود بیمه ها خواهد بود.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان تصریح کرد: پرداخت خسارات مالی تا سقف 16 میلیون تومان در سال 1400 بدون نیاز به کروکی پلیس مقدور خواهد بود و در این رابطه از آنجا که ایجاد تصادفات ساختگی رانندگی و صحنه سازی برای کلاهبرداری از بیمه ها جرم است، پلیس با عاملان این جرم با جدیت برخورد می کند.

آیا این خبر مفید بود؟