بازداشت آزارگر شیطانی دختران بهارستان / فیلم های کثیف می گرفت

 مرد شیطان صفتی که با قرار دادن آگهی استخدام منشی در سایتهایی چون دیوار و شیپور، اقدام به تجاوز دختران می کرد توسط نهادهای نظارتی شهرستان بهارستان شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش رکنا،  این مرد جوان با فریب دختران جهت تست منشی گری آنها را به مکانی کم تردد هدایت و ضمن تعرض از رفتار شیطانی خود حتی فیلم هم تهیه می کرد.

 اگر احیانا کسی در دام این شیاد افتاده است می تواند با مراجعه به مراجع قضایی شکایت خود را ارائه کند، متاسفانه شگرد اخاذان و متجاوزان متفاوت و گوناگون شده است لطفا به هر کسی اعتماد نکنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟