هوشنگ 3 روز مرا بیهوش کرد و مرا در خانه مرد ثروتمند بدبخت کرد

چند روز قبل مرد میانسالی به پلیس زنگ زد و گفت: من سال‌هاست در خانه مرد ثروتمندی سرایدار هستم و کارهای خانه‌اش را انجام می‌دهم. اتاقکی در گوشه حیاط دارم و شبانه روز در این خانه هستم و صاحبکارم خیلی به من اعتماد دارد. هر زمان هم به سفر خارجی و داخلی می‌رود کلید خانه‌اش را در اختیار من قرار می‌دهد.

به گزارش رکنا، مرد سرایدار در ادامه گفت: همسرم مدتی قبل فوت کرد و تنها شدم. چند روز قبل برای خرید بیرون رفته بودم و در حال عبور از خیابان بودم که یک نفر مرا صدا زد.

وقتی دقت کردم متوجه شدم یکی از دوستان قدیمی‌ام است که مرا دیده و شناخته است از دیدنش خیلی خوشحال شدم اما وقتی جلوتر رفتم با دیدن چهره تکیده و سر و ضع آشفته‌اش ناراحت شدم. هوشنگ دوست دوران کودکی و جوانی‌ام بود که سال‌ها در شهرستان محل تولدم با او دوست بودم اما از وقتی به تهران آمدم دیگر او را ندیده بودم. موضوعی که خیلی ناراحتم کرد این بود که بعد از صحبت با هوشنگ فهمیدم معتاد شده و بیکار و بی‌خانمان است. وقتی گفت در تهران کسی را ندارد دلم سوخت و او را به خانه صاحبکارم و به اتاقک سرایداری‌ام بردم. از آنجا که صاحبخانه به سفر رفته بود خیالم راحت بود که او را نمی‌بیند. آن شب خیلی حرف زدیم و قرار شد هوشنگ تا وقتی کار و جایی برای سکونت پیدا کند پیش من بماند.

خواب سه روزه برای سرقت از خانه دوست قدیمی

مرد میانسال ادامه داد: یک شب به پیشنهاد و دعوت هوشنگ شام کباب خوردیم و من میهمان رفیق قدیمی‌ام شدم. اما وقتی بیدار شدم از هوشنگ خبری نبود. ابتدا فکر کردم من خواب ماندم و هوشنگ هم برای یافتن کار از خانه خارج شده است. حالم خوب نبود فکر می‌کردم مسموم شده‌ام اما وقتی برای خرید از خانه بیرون رفتم با صحبت‌های مغازه داران که از غیبت سه روزه من حرف می‌زدند تازه متوجه شدم من سه روز بیهوش بوده‌ام.

خیلی تعجب کرده بودم می‌خواستم نان بخرم که متوجه شدم کارت‌های عابر بانکم نیست. به خانه برگشتم و متوجه شدم تلفن همراهم نیز سرقت شده است. تنها شانس‌ام این بود که کلید‌های خانه سرایداری را در محلی قرار داده بودم که هوشنگ از آن بی‌خبر بود و چون مجهز به سیستم ایمنی بود موفق نشده بود از خانه صاحبکارم سرقت کند.

مرد سرایدار افزود: هوشنگ با ریختن داروی بیهوشی در غذایم مرا تا چند قدمی مرگ برده بود چرا که من مشکل قلبی دارم و از طرفی وسایل با ارزش مرا هم سرقت کرده است. با شکایت مرد سرایدار، به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات برای دستگیری متهم فراری از سوی کارآگاهان اداره آگاهی ادامه دارد.

آیا این خبر مفید بود؟