یکتا دختر 12 ساله مشهدی فرشته شد / همه برایش گریستند

 اهدا عضو دختر نوجوان جان بیماری دیگری را نجات داد. اهدا عضو دختر نوجوان در مشهد بوده است و با اهدا عضو زندگی را به بیماری دیگر اهدا کرده است. این نوجوان در سن 12 سالگی اهدا عضو کرده و این دختر بیست و هشمتین اهدا عضو در سال 1400 در مشهد بوده است.

یه گزارش رکنا، اهدای عضو دختر نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات یک بیمار نیازمند به عضو شد. روز گذشته هزاروشصت وچهارمین عمل اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد با موفقیت انجام شد.

در این جراحی خداپسندانه یکتا مالدار، نوجوان 12 ساله مرگ مغزی که در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه تحت مراقبت ویژه قرار داشت پس از انجام مراحل اولیه تأیید مرگ مغزی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و با رضایت خانواده اش تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

به گفته دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این عمل جراحی بیست وهشتمین عمل اهدای عضو در سال 1400 بوده است که در آن قسمتی از پوست زنده یاد یکتا مالدار به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) ارسال و به یک بیمار نیازمند به عضو اهدا و پیوند شد.

آیا این خبر مفید بود؟