این بار دختر جوان پسری را به خانه مجردی اش در تهران کشاند! / شلاق برای آرمان!

خانه مجردی از قدیم خانه شیطان بود فرقی ندارد این خانه مجردی متعلق به پسر باشد یا خانه مجردی دخترانه باشد چرا که پرونده های زیادی داریم که در خانه مجردی رخ داده است از قتل گرفته تا سرقت و اعتیاد و تجاوز که هر کدام به نوبه خود خطرناک است.

چندی پیش دختر 18ساله ای به نام الهه به پلیس آگاهی رفت و از پسر دانشجویی شکایت کرد.

وی گفت: خانواده ام ساکن شهرستان هستند. وقتی در دانشگاه قبول شدم خانواده ام قبول کردند تا برای درس خواندن به تهران بیایم. خانواده ام یک خانه مجردی برایم اجاره کردند تا بتوانم به راحتی تحصیل کنم. اواخر اسفند ماه بود که در اینستاگرام با یک پسر جوان به نام آرمان آشنا شدم.او هم دانشجوی  است با حرف هایش مرا فریب داد.

تجاوز در خانه مجردی دختر جوان

او می گفت به من علاقمند شده و قصد دارد همراه خانواده اش به خواستگاری ام بیاید. من در این مدت چندین بار به دیدن آرمان رفتم. تا اینکه آخرین بار از من خواست تا او را به خانه ام دعوت کنم. من هم پذیرفتم اما وقتی پسرجوان به خانه ام آمد بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد. او تهدیدم کرد در این باره به کسی حرفی نزدنم. بعد از این ماجرا هر چه با امین تماس گرفتم پاسخ تلفنم را نداد.

بازداشت متجاوز خانه مجردی دختر دانشجو

به دنبال شکایت دختر جوان پلیس به ردیابی پسردانشجو پرداخت و وی بازداشت شد.

وقتی پزشکی قانونی آزار دختر جوان را از سوی پسر دانشجو تایید کرد پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

آرمان در دادگاهگفت: قبول دارم با الهه دوستم اما خودش  مرا به خانه اش دعوت کرد ولی من تجاوز نکردم.

آرمان با وجود ادعای بی گناهی با تبرئه از اتهام زنای به عنف بخاطر رابطه نامشروع با الهه  به100ضربه شلاق و یکسال تبعید  محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

آیا این خبر مفید بود؟