کور شدن چشم مرد جوان در هیات عزاداری

به گزارش رکنا، محرم سال ۹۸ مرد جوانی به نام کیوان که در حال عزاداری در هیئتی در خانی آباد بود از ناحیه چشم به شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد. اما تلاش پزشکان برای بهبود وضعیت چشم وی بی نتیجه ماند و چشم چپش به خاطر شدت جراحات تخلیه شد. کیوان پس از بهبودی نسبی از یکی از بستگانش به نام سهراب شکایت کرد و وی را عامل نابینایی چشمش معرفی کرد .

کیوان گفت :من در هیئت مشغول عزاداری بودم .در آن هیئت به رسمی خاص با شی شبیه پتکهای آهنی روی شانه می زنند و عزاداری می کنند. چون از قبل با سهراب که برادر شوهر خواهرم است درگیر بودم در هنگام عزاداری او  به خاطر کینه قبلی به من نگاه چپ کرد و در درگیری با پتک به صورتم زد که موجب نابینایی چشمم شد .من از او شکایت دارم .

به دنبال این شکایت سهراب ردیابی و بازداشت شد اما منکر عمدی بودن جرمش شد.

 وی ادعا کرد ناخواسته پتک به صورت کیوان برخورد کرده است .پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و وی پای میز محاکمه ایستاد .

در آن جلسه کیوان گفت :خواهرم ،زن برادر سهراب است. ما مدتی است با هم اختلاف داریم. آن روز وقتی مرا در هیئت عزاداری دید به من نگاه چپ کرد و  با پتک به صورتم زد  که موجب کوری چشمم شد. و من به همین خاطر برای او  درخواست قصاص چشم دارم .من و حتی شاهدانی دارم که ثابت می کنم او قبل از این ماجرا با من درگیر شده بود . از عمد به صورتم ضربه زد.

سپس شاهدانی که وی به دادگاه معرفی کرده بود یک به یک روبه  روی قضات ایستادند  و به تشریح انچه دیده بودند پرداختند.

 از آنها گفت: سهراب و کیوان به خاطر نگاه چپ با هم درگیر شدند.درگیری با وساطت شاهدان  به سرعت پایان یافت اما چند دقیقه بعد متوجه شدیم که سهراب هنگام عزاداری با پتک به صورت کیوان زده  است .

وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد،جرمش را نپذیرفت.

 وی گفت :من در هیئت مشغول عزاداری بودم .اما چون فاصله من و سهراب با هم کم بود هنگامی که پتک را بلند کردم تا به شانه ام بزنم ناخواسته به صورت کیوان برخورد کرد. من عمدی  او را نزدم و هرگز راضی به کور شدن چشم او نبودم.

ند در پایان جلسه قضات پرونده را به دادسرا برگرداندند تا تحقیقات درباره این ماجرا تکمیل شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟