قاتل شوهر فرشته زن است یا مرد! / فرشاد در تله افسون زن تهرانی + عکس

وی گفت :قبلاً تحت تاثیر حرف های زن جوان قتل را گردن گرفته بود .

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از یکسال قبل به دنبال ناپدید شدن مرد جوانی به نام مهرداد آغاز شد. پدر وی که به پلیس آگاهی رفته بود گفت : عروسم می گوید چند روز است از شوهرش هیچ خبری ندارد .او می‌گوید قرار بوده مهرداد به سفر ترکیه برود و ۲۰ میلیون تومان طلا همراه داشته است.

با این شکایت و در حالی که تلاش برای افشای راز ناپدید شدن مرد جوان آغاز شده بود پلیس جسد وی را در گودالی در حاشیه باقرشهر پیدا کرد.شواهد نشان می‌داد وی. با ضربه های متعدد چاقو از پا درآمده است .

ماجرای جسد خونین در گودال چه بود؟

ماموران پلیس به پرس و جو از همسر فرشاد پرداختند اما ضد و نقیض گویی های فرشته شک پلیس را دوچندان کرد و این زن بازداشت شد.

فرشته ۳۵ ساله سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل شوهرش با همدستی مستاجر پدرش به نام فرشاد اعتراف کرد.

این زن گفت :مدتی قبل با مستاجر خانه پدری ام به نام فرشاد آشنا شدم .او به من ابراز علاقه کرد و من که همیشه با همسرم اختلاف داشتم با داشتن دختری 7ساله می خواستم از او جدا شوم با او درد دل کردم. بعد از مدتی فرشاد نقشه قتل شوهرم را کشید و او را کشت .من و فرشاد جسد شوهرم را به گودالی درباقرشهر انداختیم و فرار کردیم.

به دنبال اظهارات زن جوان فرشاد نیز بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد .

برای فرشاد به اتهام قتل و برای فرشته به اتهام معاونت در همسرکشی کیفرخواست صادر و پرونده شان برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و آنها پای میز محاکمه ایستادند.

در جلسه دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پدر قربانی در جایگاه ویژه ایستاد و از طرف خودش و نوه خردسالش درخواست قصاص را مطرح کرد .

وقتی فرشاد در جایگاه ویژه ایستاد اتهامش را قبول نکرد.

وی گفت :من قبلاً تحت تاثیر حرف های فرشته به قتل اعتراف کرده بودم .اما حالا می خواهم حقیقت را بگویم .من سالها بود مستاجر خانه پدری فرشته بودم و آنجا با او آشنا شدم .او به من ابراز علاقه کرد .او همیشه از بدرفتاری های شوهرش گلایه داشت .فرشته آنقدر به من اصرار کرد که خام حرف‌هایی شدم .او از من خواسته بود تا شوهرش را بکشیم و جسد را در رودخانه بیاندازیم رویش سنگ بریزیم .اما به فرشته گفتم دلم نمی‌آید دست به چنین جنایتی بزنم .به همین خاطر از من خواست تا در نزدیکی محل کارم درباقرشهر چاله ای عمیق بکنم تا او شوهرم را بکشد و با هم جسد را آنجا رها کنیم .

وی ادامه داد : من چاله را در باقرشهر کندم و به فرشته خبر دادم. فرشته آخرین بار با من تماس گرفت و گفت قرص خواب آور خریده و به همسرش خورانده و او بی حال است.او از من خواست تا مقابل خانه شان بروم .وقتی مقابل خانه اش رفتم فرشته و همسرش سوار ماشین شدند و ما با هم به سمت باقرشهر رفتیم .در نزدیکی چاله ای که کنده بودم آنها از ماشین پیاده شدند .فرشته چاقو را که همراه داشتم از من گرفت و در یک لحظه ضربه ای به شکم شوهرش زد که مهرداد در آغوش من افتاد. ما با هم گلاویز بودیم که وقع فرشته چند ضربه دیگر هم از پشت سر به او زد و مهرداد به داخل چاله افتاد. من خودم هم داخل چاله افتادم و ضربه آخر را فرشته به گردن شوهرش زد و ماهمان موقع ما با هم فرار کردیم .

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چرا قبلا به قتل اعتراف کرده بود گفت :فرشته با حرف‌هایش مرا اغفال کرده بود .وقتی دستگیر شدیم در پلیس آگاهی برای چند دقیقه با هم تنها ماندیم. همان موقع فرشته به من گفت اگر قتل را گردن بگیرم می تواند رضایت اولیای‌دم را جلب کند. او می‌گفت پدر شوهرش او را دوست دارد و رضایت می‌دهد .او قول داده بود یک طبقه از خانه پدری اش و ماشینش را بفروشد و رضایت اولیای دم را جلب کند .اما حالا که هیچ کاری انجام نداده می‌خواهم حقیقت را بگویم.من بیگناه هستم.

وقتی فرشته به اتهام معاونت در قتل روبروی قضات ایستاد گفت :من معاونت در قتل را قبول دارم .اما من شوهرم را نکشتم و فرشاید دروغ می گوید که من شوهرم را کشته ام.

وی ادامه داد: قرص های خواب آور را فرشاد به من داده بود تا به شوهرم بخورانم .وقتی شوهرم بی حال بود فرشاد دنبال مان آمد و ما را به حوالیباقرشهر برد.او انجا با شوهرم گلاویز شد و با چاقو به شکم او زد. شوهرم در آغوشم افتاده بود که ضربه کاری را فرشاد به گردن او زد. من فقط در انتقال جسد به داخل گودال به او کمک کردم.

با پایان دفاعیات این زن قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟