این زن به قاضی پرونده گفت: شوهرم بی‌مسئولیت است و هیچ مسئولیتی را در زندگی قبول نمی‌کند. چهار سال است که ازدواج کرده‌ایم اما این مرد با کارهایش لج من را درآورده است. فقط مهریه ام را می‌خواهم و قصد جدایی ندارم.

قاضی وقتی از زن پرسید مهریه‌اش چیست با پاسخی عجیب روبه‌رو شد و زن جوان ادعا کرد مهریه‌اش ۱۲۰۰ نان بربری است. قاضی با احضار همسر این زن از او خواست که مهریه را بپردازد که مرد ۲۹ساله گفت: من همسرم را طلاق نمی‌دهم و مهریه او را هم پرداخت نمی‌کنم. او لجباز است و با این‌ کارها می‌خواهد لج من را دربیاورد.

قاضی پس از شنیدن حرف‌های مرد او را ملزم کرد که مهریه همسرش را بپردازد. مرد جوان هم یکجا ۱۲۰۰ نان بربری برای همسرش خرید و مهریه او را پرداخت.

آیا این خبر مفید بود؟