این کارمند بانک با پول مشتریان میلیاردر شد

کارمند بانکی که با پول مشتریان کار اقتصادی می‌کرد به دام افتاد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت:یکی از کارمندان بانک‌ ها مشتریانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کردند پول آن‌ها را به حسابشان واریز نمی‌کرد، اما برای آن‌ها برگه بانکی صادر می‌کرد.
این پول‌ها را به حساب خود واریز و سود آن‌ها را هر ماه به حسابشان منتقل می‌کرد.
این کارمند ۱۶ و نیم میلیارد تومان به حساب مشتریان واریز نکرده و با این مبالغ در یکی از شهرستان‌ها ملک خریده بود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟